ITS

Deze sectie geeft informatie over alle eindpunten met betrekking tot het ITS binnen Logic4.

EindpuntBeschrijving
POST ITS/GetIssues

Verkrijg ITS Issues o.b.v. het meegestuurde filter en de ingelogde gebruiker.
Vereist een userbearer. Let op! Als er geen issues worden terugggeven kan het zijn dat de ingelogde gebruiker niet genoeg rechten heeft.

GET ITS/GetProjects

Verkrijg ITS projecten o.b.v. de ingelogde gebruiker.
Vereist een userbearer. Let op! Als er geen projecten worden terugggeven kan het zijn dat de ingelogde gebruiker niet genoeg rechten heeft.

BuyOrderDelivery

Deze sectie geeft informatie over de inkoopleveringen

EindpuntBeschrijving
POST BuyOrderDeliveries/CreateBuyOrderDelivery

Maak of bewerk inkooplevering

POST BuyOrderDeliveries/CreateBuyOrderDeliveryAndOrderMovement

Maak een inkooplevering + uitlevering aan.

GET BuyOrderDeliveries/GetBuyOrderDeliveryStatusses

Verkrijg inkooplevering statussen

Shipper

Deze sectie geeft informatie over verzenders, verzendmethodes.

EindpuntBeschrijving
GET Shippers/GetShippingMethods

Verkrijg alle verzendmethodes

Company

Deze sectie geeft informatie over bedrijfs-gerelateerde onderwerpen zoals gebruikerstatussen, notities.

EindpuntBeschrijving
GET Company/GetNotice

Notitie van het bedrijf.

GET Company/GetUserStatuses

Gebruikerstatussen van het bedrijf.

GET Company/GetCompanyInformation

Bedrijfsinformatie van het bedrijf voor de opgegeven administratie.

GET Company/GetAdministrationsForUser

Administraties waar de gebruiker toegang tot heeft.
Vereist een userbearer.

GET Company/GetCompanyValues

Algemene informatie van het bedrijf.

GET Company/GetBranches

Haal de filialen op

WebsiteDomain

Deze sectie geeft informatie over websites binnen Logic4.

EindpuntBeschrijving
POST WebsiteDomains/GetWebSiteDomain

Verkrijg een website domain.

GET WebsiteDomains/GetWebSiteDomains

Verkrijg alle website domains

Email

Deze sectie geeft informatie over de email eindpunten.
Bij alle requests naar het Email eindpunt zal een userbearer token in de x-logic4-userbearer header moeten worden toegevoegd.

EindpuntBeschrijving
GET Email/GetEmailUser

Verkrijg een emailuser o.b.v. meegestuurde userbearer.

POST Email/GetEmailBoxes

Verkrijg emailboxen o.b.v. meegestuurde userbearer.

POST Email/UpdateEmailBox

Update een emailbox o.b.v. meegestuurde userbearer.

POST Email/AddEmailBox

Maak een nieuwe emailbox aan, bij een onderliggende emailbox worden de rechten overgenomen van de bovenliggende emailbox.
Als het om een submap van de inbox gaat worden deze rechten overgenomen.

POST Email/DeleteEmailBox

Verwijder een emailbox, let op dit kan alleen als er geen emails of onderliggende emailboxen aan gekoppeld zijn.

GET Email/GetEmailMessageStatuses

Verkrijg emailberichten statussen.

POST Email/GetEmailMessages

Verkrijg emailMessages o.b.v. het meegestuurde filter.

POST Email/EmailMessagesAction

Update minimale gegevens van een mailtje.

POST Email/AddEmailMessage

Voeg een nieuwe email toe in de concepten map van de gebruiker.

PUT Email/UpdateEmailMessage

Update een bestaand mailtje.

POST Email/DeleteEmailMessage

Verwijder een email

GET Email/GetUsedEmailAddresses

Verkrijg email snelkeuzes.

POST Email/GetEmailAttachments

Verkrijg emailbijlagen van een emailmessage.

GET Email/GetEmailAttachmentByteArray?id={id}

Verkrijg een email bijlage als byte array.

POST Email/AddEmailAttachment

Voeg een nieuwe bijlage toe aan een email zonder de byte array, voor de byte array zie eindpunt /AddEmailAttachmentByteArray.

POST Email/AddEmailAttachments

Voeg een nieuwe bijlages toe aan een email zonder de byte array, voor de byte array zie eindpunt /AddEmailAttachmentByteArray.

POST Email/AddEmailAttachmentByteArray?id={id}

Voeg een byte array toe aan email bijlage.

POST Email/DeleteEmailAttachment

Verwijder een emailbijlage o.b.v. emailAttachmentId.

Extra

Voor overige eindpunten .

EindpuntBeschrijving
POST Extra/UpdateClientData

Voeg nieuwe clientdata toe of update een bestaande.

POST Extra/GetClientData

Verkrijg clientdata o.b.v. de meegestuurde key.

POST Extra/DeleteClientData

Verwijder clientdata o.b.v. de meegestuurde key.

HRM

Deze sectie geeft informatie over alle eindpunten met betrekking tot het HRM binnen Logic4.

EindpuntBeschrijving
POST HRM/AddTimeRegistrations

Voeg in batch uren toe aan de urenregistratie.

Order

Deze sectie geeft informatie over orders en facturen vanuit Logic4.

EindpuntBeschrijving
POST Orders/GetOrders

Verkrijg orders met eventuele orderregels o.b.v. een filter.

POST Orders/AddUpdateOrder

Wijzig of maak een nieuwe order aan, het is alleen mogelijk om stamgegevens van een order te updaten (status, NAW, betaal/verzendmethode). Orderregels kunnen slechts eenmalig bij het aanmaken van de order gevuld worden. Bij het succesvol aanmaken/updaten wordt het (nieuwe) ordernummer in de response gevuld.

POST Orders/GetInvoices

Verkrijg facturen met eventuele orderregels o.b.v. een filter.

POST Orders/AddUpdateInvoice

Wijzig of maak een nieuwe factuur aan, het is alleen mogelijk om stamgegevens van een factuur te updaten (status, NAW, betaal/verzendmethode). Factuurregels kunnen slechts eenmalig bij het aanmaken van de factuur gevuld worden. Bij het succesvol aanmaken/updaten wordt het (nieuwe) factuurnummer in de response gevuld.

POST Orders/GetOpenPaymentOrders

Verkrijg het nog te betalen bedrag van nog niet uitgeleverde orders.

POST Orders/GetOpenPaymentOrdersTotals

Verkrijg het nog te betalen bedrag van nog niet uitgeleverde orders in totalen

GET Orders/GetOrderStatuses

Verkrijg de orderstatussen.

POST Orders/GetOrderRows

Verkrijg ordersregels o.b.v. het filter.

POST Orders/GetInvoiceRows

Verkrijg factuurregels o.b.v. het filter.

POST Orders/AddPayment

Voeg een betaling toe aan een order of factuur

POST Orders/GetOrderActions

Verkrijg Order acties o.b.v. het filter.

GET Orders/GetOrderActionsTypes

Verkrijg Order acties types

POST Orders/UpdateAgreedDeliveryDatesForOrderRows

Update orderregels met een afgesproken afleverdatums

POST Orders/UpdateOrderStatus

Update de status van een order

POST Orders/AddUpdateOrderRow

Voeg een nieuwe orderregel toe of update een bestaande. Om een bestaande te updaten dient het veld 'Id' gevuld te zijn met een bestaand orderregelnummer.

POST Orders/CreateAndProcessInvoiceForOrder

Maak en verwerk een factuur o.b.v. te factureren regels op een order.

Management

Deze sectie geeft informatie over de financiele statistieken van het bedrijf door o.a. omzet, target, budget gegevens.

EindpuntBeschrijving
POST Management/GetReportingGetSalesHistory

Omzet van een bepaalde periode (Facturen/open orders/abonnementen).

POST Management/GetReportingGetSalesHistoryForTypeContactGroups

Omzet van een bepaalde periode per type contact groep (Facturen/open orders/abonnementen).

POST Management/GetSalesTotalIncludingOrdersAndRepeating

Omzet van huidige jaar o.b.v. facturen (Let op! er wordt geen rekening gehouden met de geschiedenispunten).

POST Management/GetReportingLedgerHistoryAndBudget

Grootboek omzet en budgetten.

POST Management/GetTop10Debtors

Top 10 klanten (dag/week/maand/kwartaal/jaar).

POST Management/GetTop10Products

Top 10 artikelen (dag/week/maand/kwartaal/jaar).

POST Management/GetTop10Users

Top 10 medewerkers (dag/week/maand/kwartaal/jaar).

POST Management/GetTop10Branches

Top 10 filialen (dag/week/maand/kwartaal/jaar).

POST Management/GetTop10Provinces

Top 10 provincies (dag/week/maand/kwartaal/jaar).

POST Management/GetTop10Productgroups

Top 10 productgroepen (dag/week/maand/kwartaal/jaar).

POST Management/GetProductCollectionSalesInformation

Verkrijg van één of meerdere artikelen verkoop gegevens zoals verkoopaantallen, over een bepaalde periode (dag/week/maand/kwartaal/jaar) - (UserBearer required).

Pickbons

Deze sectie geeft informatie over Pickbonnen die in Logic4 staan.

EindpuntBeschrijving
POST Pickbons/GetOrderHeadPickbons

Verkrijg pickbonnen op basis van het meegegeven filter

POST Pickbons/GetIsPickbonSoftBlocked

Controleer of de pickbon soft blocked is en zo ja, door wie en wanneer?

POST Pickbons/GetPickbonsAreSoftBlocked

Controleer of de pickbonnen soft blocked zijn en zo ja, door wie en wanneer?

POST Pickbons/PostSoftBlockPickbon

Soft-blokkeer een pickbon

POST Pickbons/PostSoftBlockPickbons

Soft-block meerdere pickbonnen

POST Pickbons/GetOrderHeadPickbonRows

Verkrijg simpele pickbon rijen op basis van pickbon id.

POST Pickbons/GetOrderHeadPickbonRowsForMultiplePickbons

Verkrijg simpele pickbon rijen op basis van pickbonnen

POST Pickbons/ProcessPickbon

Verwerk een pickbon.

POST Pickbons/ProcessPickbons

Verwerk meerdere pickbonnen.

GET Pickbons/GetWarehouseZones

Verkrijg alle magazijn zones.

Relations

Deze sectie geeft informatie over relaties (debiteuren/crediteuren/contacten)

EindpuntBeschrijving
POST Relations/GetCreditors

Crediteuren ophalen

POST Relations/AddUpdateCreditorThirdPartyExternalIdentifier

Crediteur derde partij externe identifier toevoegen of updaten

POST Relations/DeleteCreditorThirdPartyExternalIdentifier

Verwijder een crediteur derde partij externe identifier

POST Relations/GetCreditorThirdPartyExternalIdentifiers

Crediteur derde partij externe identifiers ophalen

POST Relations/GetCustomers

Debiteuren ophalen

POST Relations/AddUpdateCustomer

Debiteur toevoegen of updaten

POST Relations/AddUpdateCustomerThirdPartyExternalIdentifier

Debiteur derde partij externe identifier toevoegen of updaten

POST Relations/DeleteCustomerThirdPartyExternalIdentifier

Verwijder een debiteur derde partij externe identifier

POST Relations/GetCustomerThirdPartyExternalIdentifiers

Debiteur derde partij externe identifiers ophalen

GET Relations/GetRepresentatives

Haal vertegenwoordigers op

GET Relations/GetRelationStatuses

Haal relatiestatussen op

GET Relations/GetRelationTypes

Haal relatietypen op

GET Relations/GetGenders

Haal geslachten op

POST Relations/GetContacts

Verkrijg contactpersonen

GET Relations/GetTypeContactGroups

POST Relations/AddUpdateContact

Contactpersoon toevoegen of updaten

GET Relations/GetAddressTypes

Haal adrestypes op

POST Relations/GetAddresses

Verkrijg adressen

POST Relations/AddUpdateAddress

Adres toevoegen of updaten

GET Relations/GetThirdPartyExternalIdentfierTypes

Haal externe partij identifier types op

Webshop

Deze sectie geeft informatie over de webshop(s) binnen Logic4.

EindpuntBeschrijving
GET Webshop/GetWebShopUserTypes

Type webshopgebruikers

POST Webshop/GetWebshopUserByLogin

Verkrijg webshopgebruiker o.b.v. meegestuurde credentials

POST Webshop/GetWebshopUser

Verkrijg webshopgebruiker o.b.v. webshopgebruikersnummer of debiteurnummer

POST Webshop/GetWebshopUserAvailableBudget

Verkrijg het nog te besteden bedrag voor een webshopgebruiker van een jaar budget

POST Webshop/GetWebshopUserProductList

Verkrijg een WebshopUserProductlijst (Zie eindpunt /Webshop/GetWebshopUserProductListTypes voor de types) o.b.v. webshopgebruikersnummer of debiteurnummer.

GET Webshop/GetWebshopUserProductListTypes

Verkrijg de type WebshopUserProductlijsten.

POST Webshop/AddWebshopUserProductToWebshopUserProductList

Voeg een WebshopUserProduct toe aan een WebshopUserProductlijst.

POST Webshop/DeleteWebshopUserProductOnWebshopUserProductList

Verwijder een WebshopUserProduct op een WebshopUserProductlijst.

PUT Webshop/UpdateQtyWebshopUserProduct

Update het aantal van een WebshopUserProduct op een WebshopUserProductlijst.

POST Webshop/DeleteWebshopUserProductList

Verwijder een WebshopUserProductlijst.

POST Webshop/GetWebshopUserOrderlist

Verkrijg een bestellijst o.b.v. webshopgebruikersnummer of debiteurnummer voor de producttypes zie eindpunt /Webshop/GetWebshopUserOrderlistProductTypes.

GET Webshop/GetWebshopUserOrderlistProductTypes

Verkrijg de bestellijstproducttypes.

POST Webshop/GetWebshopCheckOutShippingMethods

Verkrijg de aflevermethodes van een WebshopUser.

POST Webshop/GetWebshopCheckOutPaymentMethods

Verkrijg de betaalmethodes van een WebshopUser.

POST Webshop/GetWebshopProductShiftPrices

Verkrijg productprijzen o.b.v. webshopprijslijst/debiteur.

POST Webshop/ProcessShoppingCartToOrder

Maak van een winkelmandje een order aan.

POST Webshop/GetWebshopSettings

Verkrijg alle webshopinstellingen van een specifieke webshop.

POST Webshop/GetWebshopSearchWords

Verkrijg zoekresultaten van een webshop o.b.v. meegestuurde filter

BackOffice

EindpuntBeschrijving
POST Backoffice/PostCreateBackofficeAction

Maak een nieuwe taak aan.

User

Deze sectie geeft informatie over de gebruiker van Logic4, zoals notities.
Bij alle requests naar het User eindpunt zal een userbearer token in de x-logic4-userbearer header moeten worden toegevoegd.
De userbearer token kan via het eindpunt /GetUserBearerToken opgehaald worden

EindpuntBeschrijving
GET User/GetNotice

Notitie van de Logic4 gebruiker.

POST User/UpdateNotice

Zet de notitie van de Logic4 gebruiker.

POST User/GetUserBearerToken

Verkrijg een UserBearer om mee te kunnen sturen in requests.

POST User/GetUserBearerTokenWithUserId

Verkrijg een UserBearer en User-id om mee te kunnen sturen in requests.

GET User/GetAllUsers

Haal alle gebruikers op

Product

Deze sectie geeft informatie over de producten die in logic4 staan.

EindpuntBeschrijving
POST Products/GetProducts

Verkrijg producten op basis van het productfilter.

POST Products/GetProductsIds

Verkrijg productids op basis van het productfilter.

POST Products/GetBarcodesForProductIds

Verkrijg barcodes met aantallen voor een lijst met productid's.

POST Products/GetBasicProductDataForProducts

Verkrijg basis informatie van de producten op basis van product ids

POST Products/GetSuppliersForProduct

Verkrijg de leveranciers van een product.

POST Products/GetPricelists

Verkrijg prijslijsten

POST Products/GetPriceInformationForProduct

Verkrijg actuele prijzen voor debiteur

GET Products/GetBrands

Haal de merken op

POST Products/GetProductAssemblyRecipe

Verkrijg een standaard assemblage recept voor een artikel

POST Products/GetProductSEOInformations

Verkrijg SEO informatie voor 1 of meerdere artikelen

Financial

Dit eindpunt geef informatie over boekhouding/financiele zaken uit Logic4

EindpuntBeschrijving
GET Financial/GetLedgerColumnTypes

Verkrijg grootboek categorieen

GET Financial/GetPaymentMethods

Verkrijg betaalmethodes

GET Financial/GetVatCodes

Verkrijg BTW-codes

POST Financial/PostUblInvoiceToBuyBooking

Plaats een UBL document in het inkoopboek. Deze worden opgeslagen als voorstellen, en moeten nog worden gecontroleerd voordat ze kunnen worden verwerkt.

POST Financial/AddFinancialBookingWithMutations

Maak een financiele dagboek boeking met mutaties aan

GET Financial/GetLedgers

Verkrijg grootboeken

Stock

Deze sectie geeft informatie over voorraad, voorraadmutaties en voorraadcontroles

EindpuntBeschrijving
POST Stock/GetStockProductsForStockLocation

Verkrijg de producten die op de locatie aanwezig zouden moeten zijn.

POST Stock/GetStockControlHeads

Voorraadcontrole heads ophalen op basis van het ProductStockControlHeadFilter

POST Stock/GetStockControlHead

Haalt een voorraadcontrole op aan de hand van een ID.

POST Stock/UpdateOrCreateStockControlHeads

Voeg een nieuwe voorraadcontrole toe of update de meegegeven head met de bijbehorende rijen als het id van _head is meegegeven.

POST Stock/GetStockLocationsForProduct

Haal voorraadlocaties op van een product.

POST Stock/GetWarehousesForAdministration

Haal alle magazijnen op voor een administratie

POST Stock/GetWarehousesStockLocationsForAdministration

Haalt alle locaties op die bij een administratie behoren

POST Stock/GetStockInformationForProduct

Haal actuele voorraad op voor een artikel

POST Stock/GetProductStockLocationsWithName

Verkrijg de huidige voorraadlocaties van het product op basis van het filter.

POST Stock/PostCreateStockMovement

Maak een voorraad verplaatsing aan Return True wanneer gelukt, anders foutmelding.

POST Stock/UpdateDefaultPickLocations

Verander de standaard picklocatie van artikelen naar een andere voorraad locatie

POST Stock/GetProductStockMutations

Haal voorraadmutaties op

POST Stock/GetStockForWarehouses

Ophalen van voorraadstanden voor specifieke magazijnen.

POST Stock/GetNextDeliveriesDatesForActiveSuppliers

Verkrijg de eerst volgende leverdatums van alle actieve leveranciers, vanaf een specifieke datum

POST Stock/GetExternalStockForActiveSuppliers

Ophalen van externe voorraadstanden voor actieve leveranciers

GET Stock/GetProductStockMutationTypes

Verkrijg voorraadmutatie types

POST Stock/CreateProductStockMutation

Maak een voorraadmutatie aan

Type

Deze sectie geeft informatie over verschillende types binnen Logic4.

EindpuntBeschrijving
GET Types/GetOperatingSystemTypes

Verkrijg Operting system types

GET Types/GetGlobalizationTypes

Verkrijg globalisatie typen

POST Types/GetProvinces

Verkrijg provincies

CRM

Deze sectie geeft informatie over alle eindpunten met betrekking tot het CRM in Logic4.

EindpuntBeschrijving
GET CRM/GetCRMActivityStatusses

Verkrijg de CRM activiteit statussen.

GET CRM/GetCRMActivityTypes

Verkrijg CRM activiteit types.

POST CRM/GetCRMActivities

Verkrijg CRM activiteiten o.b.v. het meegestuurde filter en de ingelogde gebruiker.
Vereist een userbearer. Let op! Als er geen activiteiten worden terugggeven kan het zijn dat de ingelogde gebruiker neit genoeg rechten heeft.

POST CRM/GetCRMProjects

Verkrijg CRM projecten o.b.v. het meegestuurde filter en de ingelogde gebruiker.
Vereist een userbearer. Let op! Als er geen projecten worden terugggeven kan het zijn dat de ingelogde gebruiker neit genoeg rechten heeft.

GET CRM/GetCRMProjectStatusses

Verkrijg CRM project statussen.

GET CRM/GetCRMProjectTypes

Verkrijg CRM project types.

GET CRM/GetCRMProjectTypes2

Verkrijg CRM project types2.

ProductGroups

Deze sectie geeft informatie over de productgroepen die in logic4 staan.

EindpuntBeschrijving
POST ProductGroups/GetProductGroups

Verkrijg producten op basis van het productgroepfilter.

GET ProductGroups/GetProductGroupTypes

Verkrijg de productgroepen typen.

BuyOrder

Deze sectie geeft informatie over de inkooporders

EindpuntBeschrijving
POST BuyOrders/GetBuyOrders

Maak of bewerk inkooplevering

POST BuyOrders/GetBuyOrderRows

Verkrijg de inkooporder regels voor een bepaalde inkooporder

POST BuyOrders/CreateBuyOrder

Maak een inkoop-order aan.

POST BuyOrders/GetBuyOrderRowsByFilter

Zoek naar inkoop order regels o.b.v. het meegestuurde filter.

POST BuyOrders/GetBuyOrderRowsPerProduct

Verkrijg per artikel de inkoopregels voor openstaande inkooporders.

POST BuyOrders/AddUpdateBuyOrderRow

Maak een inkoop-orderregel aan of wijzig een bestaande