GET Company/GetCompanyInformation

Bedrijfsinformatie van het bedrijf voor de opgegeven administratie.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfCompanyInformation
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

CompanyInformation

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": {
  "Name": "sample string 1",
  "Address": "sample string 2",
  "HouseNumber": "sample string 3",
  "Zipcode": "sample string 4",
  "City": "sample string 5",
  "Province": "sample string 6",
  "Country": "sample string 7",
  "Email": "sample string 8",
  "Telephone": "sample string 9",
  "Vatnumber": "sample string 10",
  "Kvknumber": "sample string 11",
  "Bankaccount": "sample string 12"
 },
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfCompanyInformationLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:Address>sample string 2</d2p1:Address>
  <d2p1:Bankaccount>sample string 12</d2p1:Bankaccount>
  <d2p1:City>sample string 5</d2p1:City>
  <d2p1:Country>sample string 7</d2p1:Country>
  <d2p1:Email>sample string 8</d2p1:Email>
  <d2p1:HouseNumber>sample string 3</d2p1:HouseNumber>
  <d2p1:Kvknumber>sample string 11</d2p1:Kvknumber>
  <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
  <d2p1:Province>sample string 6</d2p1:Province>
  <d2p1:Telephone>sample string 9</d2p1:Telephone>
  <d2p1:Vatnumber>sample string 10</d2p1:Vatnumber>
  <d2p1:Zipcode>sample string 4</d2p1:Zipcode>
 </Value>
</Logic4ResponseOfCompanyInformationLnN1pw8Y>