POST BuyOrderDeliveries/CreateBuyOrderDelivery

Maak of bewerk inkooplevering

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

BuyOrderDeliveryCreate
NameDescriptionTypeAdditional information
ProcessMutationButDoNotCreatePickbon

Verwerk de inkooplevering. Hierbij wordt geen Pickbon aangemaakt - de voorraad wordt enkel verwerkt.

boolean

None.

BuyOrderDeliveryId

Inkoopleveringsnummer (alleen van toepassing bij het ophalen).

integer

None.

SupplierId

Leverancier (Crediteur)

integer

None.

BuyOrderId

Inkooporder id

integer

None.

Remarks

Opmerkingen

string

None.

Description

Omschrijving

string

None.

BranchId

Filiaal

integer

None.

Rows

Inkooporder-levering regels

Collection of BuyOrderDeliveryRow

Required

Status

Status van de inkooplevering te verkrijgen bij het eindpunt 'BuyOrderDeliveries/GetBuyOrderDeliveryStatusses'

BuyOrderDeliveryStatus

None.

PickingListNumber

Pakbon nummer

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "ProcessMutationButDoNotCreatePickbon": true,
 "BuyOrderDeliveryId": 1,
 "SupplierId": 2,
 "BuyOrderId": 1,
 "Remarks": "sample string 3",
 "Description": "sample string 4",
 "BranchId": 1,
 "Rows": [
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "BuyPrice": 1.0,
   "DebtorName": "sample string 1",
   "OrderId": 1,
   "ProductId": 2,
   "Qty_Delivered": 3.0,
   "Remarks": "sample string 4",
   "StockLocationId": 5,
   "AmountOfLabelsToPrint": 6
  },
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "BuyPrice": 1.0,
   "DebtorName": "sample string 1",
   "OrderId": 1,
   "ProductId": 2,
   "Qty_Delivered": 3.0,
   "Remarks": "sample string 4",
   "StockLocationId": 5,
   "AmountOfLabelsToPrint": 6
  }
 ],
 "Status": "BusyWithInput",
 "PickingListNumber": "sample string 5"
}

application/xml, text/xml

Sample:
<BuyOrderDeliveryCreate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <BranchId>1</BranchId>
 <BuyOrderDeliveryId>1</BuyOrderDeliveryId>
 <BuyOrderId>1</BuyOrderId>
 <Description>sample string 4</Description>
 <PickingListNumber>sample string 5</PickingListNumber>
 <Remarks>sample string 3</Remarks>
 <Rows>
  <BuyOrderDeliveryRow>
   <AmountOfLabelsToPrint>6</AmountOfLabelsToPrint>
   <BuyOrderRowId>1</BuyOrderRowId>
   <BuyPrice>1</BuyPrice>
   <DebtorName>sample string 1</DebtorName>
   <OrderId>1</OrderId>
   <ProductId>2</ProductId>
   <Qty_Delivered>3</Qty_Delivered>
   <Remarks>sample string 4</Remarks>
   <StockLocationId>5</StockLocationId>
  </BuyOrderDeliveryRow>
  <BuyOrderDeliveryRow>
   <AmountOfLabelsToPrint>6</AmountOfLabelsToPrint>
   <BuyOrderRowId>1</BuyOrderRowId>
   <BuyPrice>1</BuyPrice>
   <DebtorName>sample string 1</DebtorName>
   <OrderId>1</OrderId>
   <ProductId>2</ProductId>
   <Qty_Delivered>3</Qty_Delivered>
   <Remarks>sample string 4</Remarks>
   <StockLocationId>5</StockLocationId>
  </BuyOrderDeliveryRow>
 </Rows>
 <Status>BusyWithInput</Status>
 <SupplierId>2</SupplierId>
 <ProcessMutationButDoNotCreatePickbon>true</ProcessMutationButDoNotCreatePickbon>
</BuyOrderDeliveryCreate>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfString
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

string

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": "sample string 1",
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>sample string 1</Value>
</Logic4ResponseOfstring>