POST BuyOrders/AddUpdateBuyOrderRow

Maak een inkoop-orderregel aan of wijzig een bestaande

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Inkooporderregel

BuyOrderRow
NameDescriptionTypeAdditional information
BuyOrderRowId

Inkooporder regel nummer

integer

None.

DebtorName

Debiteurnaam (deze eigenschap is alleen gevuld als de bovenliggende inkooporder gekoppeld is aan een verkooporder)

string

None.

OrderId

Ordernummer (deze eigenschap is alleen gevuld als de bovenliggende inkooporder gekoppeld is aan een verkooporder)

integer

None.

ProductCode

Artikelcode

string

None.

ProductId

Artikelnummer

integer

None.

QtyToDeliver

Aantal wat nog binnen moet komen

decimal number

None.

Price

Inkoopprijs

decimal number

None.

Description

Beschrijving

string

None.

CreditorProductCode

Artikelcode bij leverancier

string

None.

ProductDesc1

Artikelnaam 1

string

None.

ProductDesc2

Artikelnaam 2

string

None.

StandardAmountQTY

Standaard aantal

decimal number

None.

StandardAmountQTYUnitId

Standaard aantal eenheid

integer

None.

BuyOrderId

Inkoopordernummer

integer

None.

ExpectedDeliveryDate

Verwachte leverdatum

date

None.

QtyToOrder

Aantal besteld

decimal number

None.

OrderedOnDateByDistributor

Besteld bij leverancier op

date

None.

OrderRowId

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "BuyOrderRowId": 1,
 "DebtorName": "sample string 2",
 "OrderId": 1,
 "ProductCode": "sample string 3",
 "ProductId": 1,
 "QtyToDeliver": 4.0,
 "Price": 5.0,
 "Description": "sample string 6",
 "CreditorProductCode": "sample string 7",
 "ProductDesc1": "sample string 8",
 "ProductDesc2": "sample string 9",
 "StandardAmountQTY": 1.0,
 "StandardAmountQTYUnitId": 1,
 "BuyOrderId": 10,
 "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T14:51:20.5963303+01:00",
 "QtyToOrder": 11.0,
 "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T14:51:20.5963303+01:00",
 "OrderRowId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<BuyOrderRow xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <BuyOrderId>10</BuyOrderId>
 <BuyOrderRowId>1</BuyOrderRowId>
 <CreditorProductCode>sample string 7</CreditorProductCode>
 <DebtorName>sample string 2</DebtorName>
 <Description>sample string 6</Description>
 <ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T14:51:20.5963303+01:00</ExpectedDeliveryDate>
 <OrderId>1</OrderId>
 <OrderRowId>1</OrderRowId>
 <OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T14:51:20.5963303+01:00</OrderedOnDateByDistributor>
 <Price>5</Price>
 <ProductCode>sample string 3</ProductCode>
 <ProductDesc1>sample string 8</ProductDesc1>
 <ProductDesc2>sample string 9</ProductDesc2>
 <ProductId>1</ProductId>
 <QtyToDeliver>4</QtyToDeliver>
 <QtyToOrder>11</QtyToOrder>
 <StandardAmountQTY>1</StandardAmountQTY>
 <StandardAmountQTYUnitId>1</StandardAmountQTYUnitId>
</BuyOrderRow>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfBoolean
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

boolean

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": true,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfboolean xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>true</Value>
</Logic4ResponseOfboolean>