POST BuyOrders/CreateBuyOrder

Maak een inkoop-order aan.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

BuyOrderCreate
NameDescriptionTypeAdditional information
CreditorId

Crediteur van de BuyOrder

integer

Required

Range: inclusive between 1 and 2147483647

DatabaseAdministrationId

Administratie ID

integer

None.

CreatedAt

Moment van aanmaken

date

None.

BuyOrderRows

Lijst met de te in te kopen producten

Collection of BuyOrderRow

None.

Remarks

Opmerkingen

string

None.

BranchId

integer

None.

OrderId

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "CreditorId": 1,
 "DatabaseAdministrationId": 2,
 "CreatedAt": "2022-12-05T14:36:57.2987017+01:00",
 "BuyOrderRows": [
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "DebtorName": "sample string 2",
   "OrderId": 1,
   "ProductCode": "sample string 3",
   "ProductId": 1,
   "QtyToDeliver": 4.0,
   "Price": 5.0,
   "Description": "sample string 6",
   "CreditorProductCode": "sample string 7",
   "ProductDesc1": "sample string 8",
   "ProductDesc2": "sample string 9",
   "StandardAmountQTY": 1.0,
   "StandardAmountQTYUnitId": 1,
   "BuyOrderId": 10,
   "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00",
   "QtyToOrder": 11.0,
   "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00",
   "OrderRowId": 1
  },
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "DebtorName": "sample string 2",
   "OrderId": 1,
   "ProductCode": "sample string 3",
   "ProductId": 1,
   "QtyToDeliver": 4.0,
   "Price": 5.0,
   "Description": "sample string 6",
   "CreditorProductCode": "sample string 7",
   "ProductDesc1": "sample string 8",
   "ProductDesc2": "sample string 9",
   "StandardAmountQTY": 1.0,
   "StandardAmountQTYUnitId": 1,
   "BuyOrderId": 10,
   "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00",
   "QtyToOrder": 11.0,
   "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00",
   "OrderRowId": 1
  }
 ],
 "Remarks": "sample string 4",
 "BranchId": 1,
 "OrderId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<BuyOrderCreate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <BranchId>1</BranchId>
 <BuyOrderRows>
  <BuyOrderRow>
   <BuyOrderId>10</BuyOrderId>
   <BuyOrderRowId>1</BuyOrderRowId>
   <CreditorProductCode>sample string 7</CreditorProductCode>
   <DebtorName>sample string 2</DebtorName>
   <Description>sample string 6</Description>
   <ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00</ExpectedDeliveryDate>
   <OrderId>1</OrderId>
   <OrderRowId>1</OrderRowId>
   <OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00</OrderedOnDateByDistributor>
   <Price>5</Price>
   <ProductCode>sample string 3</ProductCode>
   <ProductDesc1>sample string 8</ProductDesc1>
   <ProductDesc2>sample string 9</ProductDesc2>
   <ProductId>1</ProductId>
   <QtyToDeliver>4</QtyToDeliver>
   <QtyToOrder>11</QtyToOrder>
   <StandardAmountQTY>1</StandardAmountQTY>
   <StandardAmountQTYUnitId>1</StandardAmountQTYUnitId>
  </BuyOrderRow>
  <BuyOrderRow>
   <BuyOrderId>10</BuyOrderId>
   <BuyOrderRowId>1</BuyOrderRowId>
   <CreditorProductCode>sample string 7</CreditorProductCode>
   <DebtorName>sample string 2</DebtorName>
   <Description>sample string 6</Description>
   <ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00</ExpectedDeliveryDate>
   <OrderId>1</OrderId>
   <OrderRowId>1</OrderRowId>
   <OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T14:36:57.2997036+01:00</OrderedOnDateByDistributor>
   <Price>5</Price>
   <ProductCode>sample string 3</ProductCode>
   <ProductDesc1>sample string 8</ProductDesc1>
   <ProductDesc2>sample string 9</ProductDesc2>
   <ProductId>1</ProductId>
   <QtyToDeliver>4</QtyToDeliver>
   <QtyToOrder>11</QtyToOrder>
   <StandardAmountQTY>1</StandardAmountQTY>
   <StandardAmountQTYUnitId>1</StandardAmountQTYUnitId>
  </BuyOrderRow>
 </BuyOrderRows>
 <CreatedAt>2022-12-05T14:36:57.2987017+01:00</CreatedAt>
 <CreditorId>1</CreditorId>
 <DatabaseAdministrationId>2</DatabaseAdministrationId>
 <OrderId>1</OrderId>
 <Remarks>sample string 4</Remarks>
</BuyOrderCreate>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfBuyOrderBaseInfo
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

BuyOrderBaseInfo

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": {
  "AmountOfRows": 1,
  "BranchId": 1,
  "BuyOrderClosed": true,
  "CreatedAt": "2022-12-05T14:36:57.314704+01:00",
  "CreditorCompanyName": "sample string 4",
  "CreditorId": 5,
  "DatabaseAdministrationId": 6,
  "Id": 7,
  "OrderId": 1,
  "Remarks": "sample string 8"
 },
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfBuyOrderBaseInfoLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:AmountOfRows>1</d2p1:AmountOfRows>
  <d2p1:BranchId>1</d2p1:BranchId>
  <d2p1:BuyOrderClosed>true</d2p1:BuyOrderClosed>
  <d2p1:CreatedAt>2022-12-05T14:36:57.314704+01:00</d2p1:CreatedAt>
  <d2p1:CreditorCompanyName>sample string 4</d2p1:CreditorCompanyName>
  <d2p1:CreditorId>5</d2p1:CreditorId>
  <d2p1:DatabaseAdministrationId>6</d2p1:DatabaseAdministrationId>
  <d2p1:Id>7</d2p1:Id>
  <d2p1:OrderId>1</d2p1:OrderId>
  <d2p1:Remarks>sample string 8</d2p1:Remarks>
 </Value>
</Logic4ResponseOfBuyOrderBaseInfoLnN1pw8Y>