POST BuyOrders/GetBuyOrderRows

Verkrijg de inkooporder regels voor een bepaalde inkooporder

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

integer

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
1

application/xml, text/xml

Sample:
<int xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</int>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfBuyOrderRow
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of BuyOrderRow

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "DebtorName": "sample string 2",
   "OrderId": 1,
   "ProductCode": "sample string 3",
   "ProductId": 1,
   "QtyToDeliver": 4.0,
   "Price": 5.0,
   "Description": "sample string 6",
   "CreditorProductCode": "sample string 7",
   "ProductDesc1": "sample string 8",
   "ProductDesc2": "sample string 9",
   "StandardAmountQTY": 1.0,
   "StandardAmountQTYUnitId": 1,
   "BuyOrderId": 10,
   "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00",
   "QtyToOrder": 11.0,
   "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00",
   "OrderRowId": 1
  },
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "DebtorName": "sample string 2",
   "OrderId": 1,
   "ProductCode": "sample string 3",
   "ProductId": 1,
   "QtyToDeliver": 4.0,
   "Price": 5.0,
   "Description": "sample string 6",
   "CreditorProductCode": "sample string 7",
   "ProductDesc1": "sample string 8",
   "ProductDesc2": "sample string 9",
   "StandardAmountQTY": 1.0,
   "StandardAmountQTYUnitId": 1,
   "BuyOrderId": 10,
   "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00",
   "QtyToOrder": 11.0,
   "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00",
   "OrderRowId": 1
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfBuyOrderRowLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:BuyOrderRow>
   <d2p1:BuyOrderId>10</d2p1:BuyOrderId>
   <d2p1:BuyOrderRowId>1</d2p1:BuyOrderRowId>
   <d2p1:CreditorProductCode>sample string 7</d2p1:CreditorProductCode>
   <d2p1:DebtorName>sample string 2</d2p1:DebtorName>
   <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
   <d2p1:ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00</d2p1:ExpectedDeliveryDate>
   <d2p1:OrderId>1</d2p1:OrderId>
   <d2p1:OrderRowId>1</d2p1:OrderRowId>
   <d2p1:OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00</d2p1:OrderedOnDateByDistributor>
   <d2p1:Price>5</d2p1:Price>
   <d2p1:ProductCode>sample string 3</d2p1:ProductCode>
   <d2p1:ProductDesc1>sample string 8</d2p1:ProductDesc1>
   <d2p1:ProductDesc2>sample string 9</d2p1:ProductDesc2>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:QtyToDeliver>4</d2p1:QtyToDeliver>
   <d2p1:QtyToOrder>11</d2p1:QtyToOrder>
   <d2p1:StandardAmountQTY>1</d2p1:StandardAmountQTY>
   <d2p1:StandardAmountQTYUnitId>1</d2p1:StandardAmountQTYUnitId>
  </d2p1:BuyOrderRow>
  <d2p1:BuyOrderRow>
   <d2p1:BuyOrderId>10</d2p1:BuyOrderId>
   <d2p1:BuyOrderRowId>1</d2p1:BuyOrderRowId>
   <d2p1:CreditorProductCode>sample string 7</d2p1:CreditorProductCode>
   <d2p1:DebtorName>sample string 2</d2p1:DebtorName>
   <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
   <d2p1:ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00</d2p1:ExpectedDeliveryDate>
   <d2p1:OrderId>1</d2p1:OrderId>
   <d2p1:OrderRowId>1</d2p1:OrderRowId>
   <d2p1:OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T15:50:58.4099896+01:00</d2p1:OrderedOnDateByDistributor>
   <d2p1:Price>5</d2p1:Price>
   <d2p1:ProductCode>sample string 3</d2p1:ProductCode>
   <d2p1:ProductDesc1>sample string 8</d2p1:ProductDesc1>
   <d2p1:ProductDesc2>sample string 9</d2p1:ProductDesc2>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:QtyToDeliver>4</d2p1:QtyToDeliver>
   <d2p1:QtyToOrder>11</d2p1:QtyToOrder>
   <d2p1:StandardAmountQTY>1</d2p1:StandardAmountQTY>
   <d2p1:StandardAmountQTYUnitId>1</d2p1:StandardAmountQTYUnitId>
  </d2p1:BuyOrderRow>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfBuyOrderRowLnN1pw8Y>