POST BuyOrders/GetBuyOrderRowsByFilter

Zoek naar inkoop order regels o.b.v. het meegestuurde filter.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Filter

BuyOrderRowFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
ProductId

Product ID van de inkoop order regel

integer

None.

ProductCode

Productcode van de inkoop order regel

string

None.

BuyOrderStatusId

Status van de inkooporder waar de regel bij hoort

integer

None.

IsDropShipment

Dropshipment levering, null = alle inkoopregels, true = dropshipment regels, false = niet dropshipment regels

boolean

None.

OrderId

Is gekoppeld aan verkooporder Wanneer deze gevuld wordt, worden er enkel inkooporderregels terug gegeven waaraan deze gekoppeld is of als de inkooporderregel geen link heeft met een andere verkooporder.

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "ProductId": 1,
 "ProductCode": "sample string 1",
 "BuyOrderStatusId": 1,
 "IsDropShipment": true,
 "OrderId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<BuyOrderRowFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <BuyOrderStatusId>1</BuyOrderStatusId>
 <IsDropShipment>true</IsDropShipment>
 <OrderId>1</OrderId>
 <ProductCode>sample string 1</ProductCode>
 <ProductId>1</ProductId>
</BuyOrderRowFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfBuyOrderRow
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of BuyOrderRow

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "DebtorName": "sample string 2",
   "OrderId": 1,
   "ProductCode": "sample string 3",
   "ProductId": 1,
   "QtyToDeliver": 4.0,
   "Price": 5.0,
   "Description": "sample string 6",
   "CreditorProductCode": "sample string 7",
   "ProductDesc1": "sample string 8",
   "ProductDesc2": "sample string 9",
   "StandardAmountQTY": 1.0,
   "StandardAmountQTYUnitId": 1,
   "BuyOrderId": 10,
   "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00",
   "QtyToOrder": 11.0,
   "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00",
   "OrderRowId": 1
  },
  {
   "BuyOrderRowId": 1,
   "DebtorName": "sample string 2",
   "OrderId": 1,
   "ProductCode": "sample string 3",
   "ProductId": 1,
   "QtyToDeliver": 4.0,
   "Price": 5.0,
   "Description": "sample string 6",
   "CreditorProductCode": "sample string 7",
   "ProductDesc1": "sample string 8",
   "ProductDesc2": "sample string 9",
   "StandardAmountQTY": 1.0,
   "StandardAmountQTYUnitId": 1,
   "BuyOrderId": 10,
   "ExpectedDeliveryDate": "2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00",
   "QtyToOrder": 11.0,
   "OrderedOnDateByDistributor": "2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00",
   "OrderRowId": 1
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfBuyOrderRowLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:BuyOrderRow>
   <d2p1:BuyOrderId>10</d2p1:BuyOrderId>
   <d2p1:BuyOrderRowId>1</d2p1:BuyOrderRowId>
   <d2p1:CreditorProductCode>sample string 7</d2p1:CreditorProductCode>
   <d2p1:DebtorName>sample string 2</d2p1:DebtorName>
   <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
   <d2p1:ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00</d2p1:ExpectedDeliveryDate>
   <d2p1:OrderId>1</d2p1:OrderId>
   <d2p1:OrderRowId>1</d2p1:OrderRowId>
   <d2p1:OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00</d2p1:OrderedOnDateByDistributor>
   <d2p1:Price>5</d2p1:Price>
   <d2p1:ProductCode>sample string 3</d2p1:ProductCode>
   <d2p1:ProductDesc1>sample string 8</d2p1:ProductDesc1>
   <d2p1:ProductDesc2>sample string 9</d2p1:ProductDesc2>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:QtyToDeliver>4</d2p1:QtyToDeliver>
   <d2p1:QtyToOrder>11</d2p1:QtyToOrder>
   <d2p1:StandardAmountQTY>1</d2p1:StandardAmountQTY>
   <d2p1:StandardAmountQTYUnitId>1</d2p1:StandardAmountQTYUnitId>
  </d2p1:BuyOrderRow>
  <d2p1:BuyOrderRow>
   <d2p1:BuyOrderId>10</d2p1:BuyOrderId>
   <d2p1:BuyOrderRowId>1</d2p1:BuyOrderRowId>
   <d2p1:CreditorProductCode>sample string 7</d2p1:CreditorProductCode>
   <d2p1:DebtorName>sample string 2</d2p1:DebtorName>
   <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
   <d2p1:ExpectedDeliveryDate>2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00</d2p1:ExpectedDeliveryDate>
   <d2p1:OrderId>1</d2p1:OrderId>
   <d2p1:OrderRowId>1</d2p1:OrderRowId>
   <d2p1:OrderedOnDateByDistributor>2022-12-05T15:47:58.5696558+01:00</d2p1:OrderedOnDateByDistributor>
   <d2p1:Price>5</d2p1:Price>
   <d2p1:ProductCode>sample string 3</d2p1:ProductCode>
   <d2p1:ProductDesc1>sample string 8</d2p1:ProductDesc1>
   <d2p1:ProductDesc2>sample string 9</d2p1:ProductDesc2>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:QtyToDeliver>4</d2p1:QtyToDeliver>
   <d2p1:QtyToOrder>11</d2p1:QtyToOrder>
   <d2p1:StandardAmountQTY>1</d2p1:StandardAmountQTY>
   <d2p1:StandardAmountQTYUnitId>1</d2p1:StandardAmountQTYUnitId>
  </d2p1:BuyOrderRow>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfBuyOrderRowLnN1pw8Y>