POST BuyOrders/GetBuyOrderRowsPerProduct

Verkrijg per artikel de inkoopregels voor openstaande inkooporders.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Filter

BuyOrderRowsPerProductFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
ProductIds

ProductID's

Collection of integer

Required

Dropshipment

null = alle inkoopregels, true = dropshipment regels, false = niet dropshipment regels

boolean

None.

MinimumDeliveryDate

Alleen inkoopregels die vanaf een bepaalde datum geleverd gaan worden.

date

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "ProductIds": [
  1,
  2
 ],
 "Dropshipment": true,
 "MinimumDeliveryDate": "2022-12-05T15:21:32.7034967+01:00"
}

application/xml, text/xml

Sample:
<BuyOrderRowsPerProductFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <Dropshipment>true</Dropshipment>
 <MinimumDeliveryDate>2022-12-05T15:21:32.7034967+01:00</MinimumDeliveryDate>
 <ProductIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </ProductIds>
</BuyOrderRowsPerProductFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfDictionaryOfInt32AndListOfProductBuyOrderDeliveryRow
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

Dictionary of integer [key] and Collection of ProductBuyOrderDeliveryRow [value]

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": {
  "1": [
   {
    "QtyOrdered": 1.0,
    "QtyRemain": 2.0,
    "DeliveryDate": "2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00",
    "BuyorderId": 3
   },
   {
    "QtyOrdered": 1.0,
    "QtyRemain": 2.0,
    "DeliveryDate": "2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00",
    "BuyorderId": 3
   }
  ],
  "2": [
   {
    "QtyOrdered": 1.0,
    "QtyRemain": 2.0,
    "DeliveryDate": "2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00",
    "BuyorderId": 3
   },
   {
    "QtyOrdered": 1.0,
    "QtyRemain": 2.0,
    "DeliveryDate": "2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00",
    "BuyorderId": 3
   }
  ]
 },
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfArrayOfKeyValueOfintArrayOfProductBuyOrderDeliveryRowSKIBL07KuHEDJ7Dj xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:KeyValueOfintArrayOfProductBuyOrderDeliveryRowSKIBL07K>
   <d2p1:Key>1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
    <d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
     <d4p1:BuyorderId>3</d4p1:BuyorderId>
     <d4p1:DeliveryDate>2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00</d4p1:DeliveryDate>
     <d4p1:QtyOrdered>1</d4p1:QtyOrdered>
     <d4p1:QtyRemain>2</d4p1:QtyRemain>
    </d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
    <d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
     <d4p1:BuyorderId>3</d4p1:BuyorderId>
     <d4p1:DeliveryDate>2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00</d4p1:DeliveryDate>
     <d4p1:QtyOrdered>1</d4p1:QtyOrdered>
     <d4p1:QtyRemain>2</d4p1:QtyRemain>
    </d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
   </d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfintArrayOfProductBuyOrderDeliveryRowSKIBL07K>
  <d2p1:KeyValueOfintArrayOfProductBuyOrderDeliveryRowSKIBL07K>
   <d2p1:Key>2</d2p1:Key>
   <d2p1:Value xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
    <d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
     <d4p1:BuyorderId>3</d4p1:BuyorderId>
     <d4p1:DeliveryDate>2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00</d4p1:DeliveryDate>
     <d4p1:QtyOrdered>1</d4p1:QtyOrdered>
     <d4p1:QtyRemain>2</d4p1:QtyRemain>
    </d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
    <d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
     <d4p1:BuyorderId>3</d4p1:BuyorderId>
     <d4p1:DeliveryDate>2022-12-05T15:21:32.7084922+01:00</d4p1:DeliveryDate>
     <d4p1:QtyOrdered>1</d4p1:QtyOrdered>
     <d4p1:QtyRemain>2</d4p1:QtyRemain>
    </d4p1:ProductBuyOrderDeliveryRow>
   </d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfintArrayOfProductBuyOrderDeliveryRowSKIBL07K>
 </Value>
</Logic4ResponseOfArrayOfKeyValueOfintArrayOfProductBuyOrderDeliveryRowSKIBL07KuHEDJ7Dj>