POST CRM/GetCRMActivities

Verkrijg CRM activiteiten o.b.v. het meegestuurde filter en de ingelogde gebruiker.
Vereist een userbearer. Let op! Als er geen activiteiten worden terugggeven kan het zijn dat de ingelogde gebruiker neit genoeg rechten heeft.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

CRMActivitiesFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
CrmProjectId

CRM projectID

integer

None.

CreatedDateFrom

Aangemaakt vanaf datum

date

None.

CreatedDateTo

Aangemaakt tot datum

date

None.

StatusIds

CRMActiviteiten statusids zie eindpunt CRM/GetCRMActivityStatusses.

Collection of integer

None.

CreatedByUserIds

Aangemaakt door gebruikersIDs

Collection of integer

None.

CarriedOutByUserId

Uit te voeren door

integer

None.

StartDateFrom

Begin datum

date

None.

StartDateTo

Eind datum

date

None.

Name

Naam activiteit

string

None.

TypeId

Type activiteit zie eindpunt CRM/GetCRMActivityStatusses

integer

None.

CrmProjectStatusId

CRMProjectstatusID

integer

None.

CrmProjectTypeId

Type CRMProject zie eindpunt CRM/GetCRMProjectTypes

integer

None.

CrmProjectName

Naam CRMProject

string

None.

ShowOnlyOpenActivities

Verkrijg openstaande of gesloten activeiten, null = beide

boolean

None.

UserIdForRights

GebruikersID deze wordt gezet door de degene die de api call aanroept

integer

None.

CarriedOutByUserIds

Uitgevoerd door gebruikersIDs

Collection of integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "CrmProjectId": 1,
 "CreatedDateFrom": "2022-12-05T14:48:29.9965378+01:00",
 "CreatedDateTo": "2022-12-05T14:48:29.9965378+01:00",
 "StatusIds": [
  1,
  2
 ],
 "CreatedByUserIds": [
  1,
  2
 ],
 "CarriedOutByUserId": 1,
 "StartDateFrom": "2022-12-05T14:48:29.9975319+01:00",
 "StartDateTo": "2022-12-05T14:48:29.9975319+01:00",
 "Name": "sample string 1",
 "TypeId": 1,
 "CrmProjectStatusId": 1,
 "CrmProjectTypeId": 1,
 "CrmProjectName": "sample string 2",
 "ShowOnlyOpenActivities": true,
 "UserIdForRights": 1,
 "CarriedOutByUserIds": [
  1,
  2
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<CRMActivitiesFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <CarriedOutByUserId>1</CarriedOutByUserId>
 <CarriedOutByUserIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </CarriedOutByUserIds>
 <CreatedByUserIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </CreatedByUserIds>
 <CreatedDateFrom>2022-12-05T14:48:29.9965378+01:00</CreatedDateFrom>
 <CreatedDateTo>2022-12-05T14:48:29.9965378+01:00</CreatedDateTo>
 <CrmProjectId>1</CrmProjectId>
 <CrmProjectName>sample string 2</CrmProjectName>
 <CrmProjectStatusId>1</CrmProjectStatusId>
 <CrmProjectTypeId>1</CrmProjectTypeId>
 <Name>sample string 1</Name>
 <ShowOnlyOpenActivities>true</ShowOnlyOpenActivities>
 <StartDateFrom>2022-12-05T14:48:29.9975319+01:00</StartDateFrom>
 <StartDateTo>2022-12-05T14:48:29.9975319+01:00</StartDateTo>
 <StatusIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </StatusIds>
 <TypeId>1</TypeId>
 <UserIdForRights>1</UserIdForRights>
</CRMActivitiesFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfCRMActivity
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of CRMActivity

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "id": 1,
   "Name": "sample string 2",
   "CreatedOnDateTime": "2022-12-05T14:48:30.0105308+01:00",
   "DateTimeStart": "2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00",
   "DateTimeEnd": "2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00",
   "CreatedByUserId": 5,
   "Notes": "sample string 6",
   "Status": {
    "Id": 1,
    "Name": "sample string 2",
    "Sorting": 3,
    "IsCompleted": true
   },
   "Type": {
    "Id": 1,
    "Description": "sample string 2"
   },
   "CompletedOnDateTime": "2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00",
   "CRMProjectId": 7,
   "CRMProjectName": "sample string 8",
   "DebtorContactId": 1,
   "DebtorContactFullName": "sample string 9",
   "DebtorId": 1,
   "CarriedOutByUserId": 1,
   "CarriedOutByUserName": "sample string 10"
  },
  {
   "id": 1,
   "Name": "sample string 2",
   "CreatedOnDateTime": "2022-12-05T14:48:30.0105308+01:00",
   "DateTimeStart": "2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00",
   "DateTimeEnd": "2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00",
   "CreatedByUserId": 5,
   "Notes": "sample string 6",
   "Status": {
    "Id": 1,
    "Name": "sample string 2",
    "Sorting": 3,
    "IsCompleted": true
   },
   "Type": {
    "Id": 1,
    "Description": "sample string 2"
   },
   "CompletedOnDateTime": "2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00",
   "CRMProjectId": 7,
   "CRMProjectName": "sample string 8",
   "DebtorContactId": 1,
   "DebtorContactFullName": "sample string 9",
   "DebtorId": 1,
   "CarriedOutByUserId": 1,
   "CarriedOutByUserName": "sample string 10"
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfCRMActivityLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:CRMActivity>
   <d2p1:CRMProjectId>7</d2p1:CRMProjectId>
   <d2p1:CRMProjectName>sample string 8</d2p1:CRMProjectName>
   <d2p1:CarriedOutByUserId>1</d2p1:CarriedOutByUserId>
   <d2p1:CarriedOutByUserName>sample string 10</d2p1:CarriedOutByUserName>
   <d2p1:CompletedOnDateTime>2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00</d2p1:CompletedOnDateTime>
   <d2p1:CreatedByUserId>5</d2p1:CreatedByUserId>
   <d2p1:CreatedOnDateTime>2022-12-05T14:48:30.0105308+01:00</d2p1:CreatedOnDateTime>
   <d2p1:DateTimeEnd>2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00</d2p1:DateTimeEnd>
   <d2p1:DateTimeStart>2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00</d2p1:DateTimeStart>
   <d2p1:DebtorContactFullName>sample string 9</d2p1:DebtorContactFullName>
   <d2p1:DebtorContactId>1</d2p1:DebtorContactId>
   <d2p1:DebtorId>1</d2p1:DebtorId>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:Notes>sample string 6</d2p1:Notes>
   <d2p1:Status>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:IsCompleted>true</d2p1:IsCompleted>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
    <d2p1:Sorting>3</d2p1:Sorting>
   </d2p1:Status>
   <d2p1:Type>
    <d2p1:Description>sample string 2</d2p1:Description>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   </d2p1:Type>
   <d2p1:id>1</d2p1:id>
  </d2p1:CRMActivity>
  <d2p1:CRMActivity>
   <d2p1:CRMProjectId>7</d2p1:CRMProjectId>
   <d2p1:CRMProjectName>sample string 8</d2p1:CRMProjectName>
   <d2p1:CarriedOutByUserId>1</d2p1:CarriedOutByUserId>
   <d2p1:CarriedOutByUserName>sample string 10</d2p1:CarriedOutByUserName>
   <d2p1:CompletedOnDateTime>2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00</d2p1:CompletedOnDateTime>
   <d2p1:CreatedByUserId>5</d2p1:CreatedByUserId>
   <d2p1:CreatedOnDateTime>2022-12-05T14:48:30.0105308+01:00</d2p1:CreatedOnDateTime>
   <d2p1:DateTimeEnd>2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00</d2p1:DateTimeEnd>
   <d2p1:DateTimeStart>2022-12-05T14:48:30.0115343+01:00</d2p1:DateTimeStart>
   <d2p1:DebtorContactFullName>sample string 9</d2p1:DebtorContactFullName>
   <d2p1:DebtorContactId>1</d2p1:DebtorContactId>
   <d2p1:DebtorId>1</d2p1:DebtorId>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:Notes>sample string 6</d2p1:Notes>
   <d2p1:Status>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:IsCompleted>true</d2p1:IsCompleted>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
    <d2p1:Sorting>3</d2p1:Sorting>
   </d2p1:Status>
   <d2p1:Type>
    <d2p1:Description>sample string 2</d2p1:Description>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   </d2p1:Type>
   <d2p1:id>1</d2p1:id>
  </d2p1:CRMActivity>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfCRMActivityLnN1pw8Y>