POST CRM/GetCRMProjects

Verkrijg CRM projecten o.b.v. het meegestuurde filter en de ingelogde gebruiker.
Vereist een userbearer. Let op! Als er geen projecten worden terugggeven kan het zijn dat de ingelogde gebruiker neit genoeg rechten heeft.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

CRMProjectsFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
CrmProjectId

CRM projectID

integer

None.

StartDate

Start datum

date

None.

EndDate

Einddatum

date

None.

StatusIds

CRMProjectstatussen zie eindpunt CRM/GetCRMProjectStatusses

Collection of integer

None.

ResponsibleUserIds

Eindverantwoordelijken

Collection of integer

None.

Name

Naam activiteit

string

None.

TypeId

Type activiteit zie eindpunt CRM/GetCRMProjectTypes

integer

None.

UserIdForRights

GebruikersID deze wordt gezet door de degene die de api call aanroept

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "CrmProjectId": 1,
 "StartDate": "2022-12-05T16:51:13.2527821+01:00",
 "EndDate": "2022-12-05T16:51:13.2527821+01:00",
 "StatusIds": [
  1,
  2
 ],
 "ResponsibleUserIds": [
  1,
  2
 ],
 "Name": "sample string 1",
 "TypeId": 1,
 "UserIdForRights": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<CRMProjectsFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <CrmProjectId>1</CrmProjectId>
 <EndDate>2022-12-05T16:51:13.2527821+01:00</EndDate>
 <Name>sample string 1</Name>
 <ResponsibleUserIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </ResponsibleUserIds>
 <StartDate>2022-12-05T16:51:13.2527821+01:00</StartDate>
 <StatusIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </StatusIds>
 <TypeId>1</TypeId>
 <UserIdForRights>1</UserIdForRights>
</CRMProjectsFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfCRMProject
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of CRMProject

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "id": 1,
   "Name": "sample string 2",
   "CreatedOnDateTime": "2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00",
   "DateTimeStart": "2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00",
   "DateTimeEnd": "2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00",
   "CreatedByUserId": 5,
   "ShortDescription": "sample string 6",
   "Status": {
    "Id": 1,
    "Name": "sample string 2",
    "Sorting": 3,
    "IsCompleted": true
   },
   "Type": {
    "Id": 1,
    "Description": "sample string 2"
   },
   "ResponsibleByUserId": 1,
   "ResponsibleByUserName": "sample string 7",
   "ProjectValue": 1.0
  },
  {
   "id": 1,
   "Name": "sample string 2",
   "CreatedOnDateTime": "2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00",
   "DateTimeStart": "2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00",
   "DateTimeEnd": "2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00",
   "CreatedByUserId": 5,
   "ShortDescription": "sample string 6",
   "Status": {
    "Id": 1,
    "Name": "sample string 2",
    "Sorting": 3,
    "IsCompleted": true
   },
   "Type": {
    "Id": 1,
    "Description": "sample string 2"
   },
   "ResponsibleByUserId": 1,
   "ResponsibleByUserName": "sample string 7",
   "ProjectValue": 1.0
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfCRMProjectLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:CRMProject>
   <d2p1:CreatedByUserId>5</d2p1:CreatedByUserId>
   <d2p1:CreatedOnDateTime>2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00</d2p1:CreatedOnDateTime>
   <d2p1:DateTimeEnd>2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00</d2p1:DateTimeEnd>
   <d2p1:DateTimeStart>2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00</d2p1:DateTimeStart>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:ProjectValue>1</d2p1:ProjectValue>
   <d2p1:ResponsibleByUserId>1</d2p1:ResponsibleByUserId>
   <d2p1:ResponsibleByUserName>sample string 7</d2p1:ResponsibleByUserName>
   <d2p1:ShortDescription>sample string 6</d2p1:ShortDescription>
   <d2p1:Status>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:IsCompleted>true</d2p1:IsCompleted>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
    <d2p1:Sorting>3</d2p1:Sorting>
   </d2p1:Status>
   <d2p1:Type>
    <d2p1:Description>sample string 2</d2p1:Description>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   </d2p1:Type>
   <d2p1:id>1</d2p1:id>
  </d2p1:CRMProject>
  <d2p1:CRMProject>
   <d2p1:CreatedByUserId>5</d2p1:CreatedByUserId>
   <d2p1:CreatedOnDateTime>2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00</d2p1:CreatedOnDateTime>
   <d2p1:DateTimeEnd>2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00</d2p1:DateTimeEnd>
   <d2p1:DateTimeStart>2022-12-05T16:51:13.2607831+01:00</d2p1:DateTimeStart>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:ProjectValue>1</d2p1:ProjectValue>
   <d2p1:ResponsibleByUserId>1</d2p1:ResponsibleByUserId>
   <d2p1:ResponsibleByUserName>sample string 7</d2p1:ResponsibleByUserName>
   <d2p1:ShortDescription>sample string 6</d2p1:ShortDescription>
   <d2p1:Status>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:IsCompleted>true</d2p1:IsCompleted>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
    <d2p1:Sorting>3</d2p1:Sorting>
   </d2p1:Status>
   <d2p1:Type>
    <d2p1:Description>sample string 2</d2p1:Description>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   </d2p1:Type>
   <d2p1:id>1</d2p1:id>
  </d2p1:CRMProject>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfCRMProjectLnN1pw8Y>