POST Email/AddEmailBox

Maak een nieuwe emailbox aan, bij een onderliggende emailbox worden de rechten overgenomen van de bovenliggende emailbox.
Als het om een submap van de inbox gaat worden deze rechten overgenomen.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

EmailBox
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

ID

integer

None.

Name

Naam

string

None.

ParentId

Bovenliggend emailbox

integer

None.

UserCanRead

De gebruiker mag de emails in deze map lezen

boolean

None.

UserCanDelete

De gebruiker mag de emails in deze map verwijderen

boolean

None.

SortId

Sorteervolgorde

integer

None.

NewMessages

Aantal nieuwe emails

integer

None.

HasEmails

Bevat de emailbox emails

boolean

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "Name": "sample string 2",
 "ParentId": 1,
 "UserCanRead": true,
 "UserCanDelete": true,
 "SortId": 5,
 "NewMessages": 6,
 "HasEmails": true
}

application/xml, text/xml

Sample:
<EmailBox xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <HasEmails>true</HasEmails>
 <Id>1</Id>
 <Name>sample string 2</Name>
 <NewMessages>6</NewMessages>
 <ParentId>1</ParentId>
 <SortId>5</SortId>
 <UserCanDelete>true</UserCanDelete>
 <UserCanRead>true</UserCanRead>
</EmailBox>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfBoolean
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

boolean

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": true,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfboolean xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>true</Value>
</Logic4ResponseOfboolean>