POST Email/DeleteEmailBox

Verwijder een emailbox, let op dit kan alleen als er geen emails of onderliggende emailboxen aan gekoppeld zijn.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

integer

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
1

application/xml, text/xml

Sample:
<int xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</int>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfBoolean
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

boolean

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": true,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfboolean xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>true</Value>
</Logic4ResponseOfboolean>