POST Email/GetEmailMessages

Verkrijg emailMessages o.b.v. het meegestuurde filter.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

EmailMessagesFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
EmailId

integer

None.

EmailboxId

Emailbox waar de emails in staan

integer

None.

IncludedSubEmailboxes

Neem de emails in de onderliggende emailboxen ook mee

boolean

None.

StartDate

Vanaf datum

date

None.

EndDate

Eind datum

date

None.

OnlyWithAttachment

Alleen emails met bijlage

boolean

None.

StatusId

StatusId

integer

None.

IsInbound

Verzonden = false of ontvangen = true leeg laten = beide kanten op

boolean

None.

SearchText1

Zoekterm 1

string

None.

SearchText1Type

Vullen met "To","Subject","From","Body"

string

None.

SearchText2

Zoekterm 2

string

None.

SearchText2Type

Vullen met "To","Subject","From","Body"

string

None.

SearchText2Switch

Vullen met "Or" of "And" bepaald of het filter wordt uitgebereid met een "of/en" filter voor zoekterm 2

string

None.

SearchText3

Zoekterm 3

string

None.

SearchText3Type

Vullen met "To","Subject","From","Body"

string

None.

SearchText3Switch

Vullen met "Or" of "And" bepaald of het filter wordt uitgebereid met een "of/en" filter voor zoekterm 3

string

None.

GetEmailMessageBody

Laad de body van het emailbericht

boolean

None.

SkipRecords

Sla x aantal records over

integer

None.

TakeRecords

Return x aantal records

integer

None.

OrderByNewestFirst

Verkrijg de nieuwste emails als eerst

boolean

None.

LoadRights

Verkrijg de nieuwste emails als eerst

boolean

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "EmailId": 1,
 "EmailboxId": 1,
 "IncludedSubEmailboxes": true,
 "StartDate": "2022-12-05T15:55:36.270972+01:00",
 "EndDate": "2022-12-05T15:55:36.270972+01:00",
 "OnlyWithAttachment": true,
 "StatusId": 1,
 "IsInbound": true,
 "SearchText1": "sample string 1",
 "SearchText1Type": "sample string 2",
 "SearchText2": "sample string 3",
 "SearchText2Type": "sample string 4",
 "SearchText2Switch": "sample string 5",
 "SearchText3": "sample string 6",
 "SearchText3Type": "sample string 7",
 "SearchText3Switch": "sample string 8",
 "GetEmailMessageBody": true,
 "SkipRecords": 1,
 "TakeRecords": 1,
 "OrderByNewestFirst": true,
 "LoadRights": true
}

application/xml, text/xml

Sample:
<EmailMessagesFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <EmailId>1</EmailId>
 <EmailboxId>1</EmailboxId>
 <EndDate>2022-12-05T15:55:36.270972+01:00</EndDate>
 <GetEmailMessageBody>true</GetEmailMessageBody>
 <IncludedSubEmailboxes>true</IncludedSubEmailboxes>
 <IsInbound>true</IsInbound>
 <LoadRights>true</LoadRights>
 <OnlyWithAttachment>true</OnlyWithAttachment>
 <OrderByNewestFirst>true</OrderByNewestFirst>
 <SearchText1>sample string 1</SearchText1>
 <SearchText1Type>sample string 2</SearchText1Type>
 <SearchText2>sample string 3</SearchText2>
 <SearchText2Switch>sample string 5</SearchText2Switch>
 <SearchText2Type>sample string 4</SearchText2Type>
 <SearchText3>sample string 6</SearchText3>
 <SearchText3Switch>sample string 8</SearchText3Switch>
 <SearchText3Type>sample string 7</SearchText3Type>
 <SkipRecords>1</SkipRecords>
 <StartDate>2022-12-05T15:55:36.270972+01:00</StartDate>
 <StatusId>1</StatusId>
 <TakeRecords>1</TakeRecords>
</EmailMessagesFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfEmailMessage
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of EmailMessage

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "Id": 1,
   "Subject": "sample string 2",
   "EmailBody": "sample string 3",
   "IsHTMLBody": true,
   "BoxId": 5,
   "DateTimeSend": "2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00",
   "IsInbound": true,
   "IsRead": true,
   "IsReplyedOn": "2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00",
   "IsForwardedOn": "2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00",
   "Status": {
    "Id": 1,
    "Name": "sample string 2",
    "Color": 3
   },
   "ToEmailAddresses": [
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    },
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    }
   ],
   "FromEmailAddress": {
    "Name": "sample string 1",
    "Email": "sample string 2"
   },
   "CCEmailAddresses": [
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    },
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    }
   ],
   "BCCEmailAddresses": [
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    },
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    }
   ],
   "HasAttachment": true,
   "PreviousEmailId": 1,
   "CanDelete": true
  },
  {
   "Id": 1,
   "Subject": "sample string 2",
   "EmailBody": "sample string 3",
   "IsHTMLBody": true,
   "BoxId": 5,
   "DateTimeSend": "2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00",
   "IsInbound": true,
   "IsRead": true,
   "IsReplyedOn": "2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00",
   "IsForwardedOn": "2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00",
   "Status": {
    "Id": 1,
    "Name": "sample string 2",
    "Color": 3
   },
   "ToEmailAddresses": [
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    },
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    }
   ],
   "FromEmailAddress": {
    "Name": "sample string 1",
    "Email": "sample string 2"
   },
   "CCEmailAddresses": [
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    },
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    }
   ],
   "BCCEmailAddresses": [
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    },
    {
     "Name": "sample string 1",
     "Email": "sample string 2"
    }
   ],
   "HasAttachment": true,
   "PreviousEmailId": 1,
   "CanDelete": true
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfEmailMessageLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:EmailMessage>
   <d2p1:BCCEmailAddresses>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
   </d2p1:BCCEmailAddresses>
   <d2p1:BoxId>5</d2p1:BoxId>
   <d2p1:CCEmailAddresses>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
   </d2p1:CCEmailAddresses>
   <d2p1:CanDelete>true</d2p1:CanDelete>
   <d2p1:DateTimeSend>2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00</d2p1:DateTimeSend>
   <d2p1:EmailBody>sample string 3</d2p1:EmailBody>
   <d2p1:FromEmailAddress>
    <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
    <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
   </d2p1:FromEmailAddress>
   <d2p1:HasAttachment>true</d2p1:HasAttachment>
   <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   <d2p1:IsForwardedOn>2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00</d2p1:IsForwardedOn>
   <d2p1:IsHTMLBody>true</d2p1:IsHTMLBody>
   <d2p1:IsInbound>true</d2p1:IsInbound>
   <d2p1:IsRead>true</d2p1:IsRead>
   <d2p1:IsReplyedOn>2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00</d2p1:IsReplyedOn>
   <d2p1:PreviousEmailId>1</d2p1:PreviousEmailId>
   <d2p1:Status>
    <d2p1:Color>3</d2p1:Color>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   </d2p1:Status>
   <d2p1:Subject>sample string 2</d2p1:Subject>
   <d2p1:ToEmailAddresses>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
   </d2p1:ToEmailAddresses>
  </d2p1:EmailMessage>
  <d2p1:EmailMessage>
   <d2p1:BCCEmailAddresses>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
   </d2p1:BCCEmailAddresses>
   <d2p1:BoxId>5</d2p1:BoxId>
   <d2p1:CCEmailAddresses>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
   </d2p1:CCEmailAddresses>
   <d2p1:CanDelete>true</d2p1:CanDelete>
   <d2p1:DateTimeSend>2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00</d2p1:DateTimeSend>
   <d2p1:EmailBody>sample string 3</d2p1:EmailBody>
   <d2p1:FromEmailAddress>
    <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
    <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
   </d2p1:FromEmailAddress>
   <d2p1:HasAttachment>true</d2p1:HasAttachment>
   <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   <d2p1:IsForwardedOn>2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00</d2p1:IsForwardedOn>
   <d2p1:IsHTMLBody>true</d2p1:IsHTMLBody>
   <d2p1:IsInbound>true</d2p1:IsInbound>
   <d2p1:IsRead>true</d2p1:IsRead>
   <d2p1:IsReplyedOn>2022-12-05T15:55:36.2839662+01:00</d2p1:IsReplyedOn>
   <d2p1:PreviousEmailId>1</d2p1:PreviousEmailId>
   <d2p1:Status>
    <d2p1:Color>3</d2p1:Color>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   </d2p1:Status>
   <d2p1:Subject>sample string 2</d2p1:Subject>
   <d2p1:ToEmailAddresses>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
    <d2p1:EmailAddress>
     <d2p1:Email>sample string 2</d2p1:Email>
     <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
    </d2p1:EmailAddress>
   </d2p1:ToEmailAddresses>
  </d2p1:EmailMessage>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfEmailMessageLnN1pw8Y>