POST Financial/PostUblInvoiceToBuyBooking

Plaats een UBL document in het inkoopboek. Deze worden opgeslagen als voorstellen, en moeten nog worden gecontroleerd voordat ze kunnen worden verwerkt.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Een UBL factuur

UblInvoice
NameDescriptionTypeAdditional information
Xml

Een XML string.

string

None.

BookId

Een BookId waar de UBL op geboekt wordt bijvoorbeeld "Inkoopboek".

integer

None.

StatusId

Een status ID die wordt toegewezen aan de booking bijvoorbeeld "Go2UBL nog te controleren".

integer

None.

UserId

Een user ID die wordt toegewezen aan de booking.

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Xml": "sample string 1",
 "BookId": 2,
 "StatusId": 3,
 "UserId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<UblInvoice xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <BookId>2</BookId>
 <StatusId>3</StatusId>
 <UserId>1</UserId>
 <Xml>sample string 1</Xml>
</UblInvoice>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfString
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

string

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": "sample string 1",
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfstring xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>sample string 1</Value>
</Logic4ResponseOfstring>