POST HRM/AddTimeRegistrations

Voeg in batch uren toe aan de urenregistratie.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Collection of HRMTimeRegistrationRow
NameDescriptionTypeAdditional information
UserId

Gebruikersnummer

integer

Required

PeriodId

Periodenummer

integer

None.

Date

Datum

date

Required

ActivityId

HRM activiteitsnummer

integer

Required

ITSTaskId

ITS taaknummer

integer

None.

CRMProjectId

CRM projectnummer

integer

None.

ITSIssueId

ITS Issue nummer

integer

None.

Description

Beschrijving

string

None.

Minutes

Aantal minuten

integer

Required

CreatePeriod

Maak een periode aan als deze nog niet bestaat.

boolean

None.

PeriodeStatusId

Veranderd de status van een periode als deze wordt meegestuurd.

integer

None.

RowIsAddedToPeriod

Houdt bij of de opgestuurde regel is toegevoegd aan de periode.

boolean

None.

Exception

Als de regel niet is toegevoegd aan de periode staat hier de foutmelding in.

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "UserId": 1,
  "PeriodId": 1,
  "Date": "2022-12-05T15:14:29.3901587+01:00",
  "ActivityId": 3,
  "ITSTaskId": 1,
  "CRMProjectId": 1,
  "ITSIssueId": 1,
  "Description": "sample string 4",
  "Minutes": 5,
  "CreatePeriod": true,
  "PeriodeStatusId": 1,
  "RowIsAddedToPeriod": true,
  "Exception": "sample string 8"
 },
 {
  "UserId": 1,
  "PeriodId": 1,
  "Date": "2022-12-05T15:14:29.3901587+01:00",
  "ActivityId": 3,
  "ITSTaskId": 1,
  "CRMProjectId": 1,
  "ITSIssueId": 1,
  "Description": "sample string 4",
  "Minutes": 5,
  "CreatePeriod": true,
  "PeriodeStatusId": 1,
  "RowIsAddedToPeriod": true,
  "Exception": "sample string 8"
 }
]

application/xml, text/xml

Sample:
<ArrayOfHRMTimeRegistrationRow xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <HRMTimeRegistrationRow>
  <ActivityId>3</ActivityId>
  <CRMProjectId>1</CRMProjectId>
  <CreatePeriod>true</CreatePeriod>
  <Date>2022-12-05T15:14:29.3901587+01:00</Date>
  <Description>sample string 4</Description>
  <Exception>sample string 8</Exception>
  <ITSIssueId>1</ITSIssueId>
  <ITSTaskId>1</ITSTaskId>
  <Minutes>5</Minutes>
  <PeriodId>1</PeriodId>
  <PeriodeStatusId>1</PeriodeStatusId>
  <RowIsAddedToPeriod>true</RowIsAddedToPeriod>
  <UserId>1</UserId>
 </HRMTimeRegistrationRow>
 <HRMTimeRegistrationRow>
  <ActivityId>3</ActivityId>
  <CRMProjectId>1</CRMProjectId>
  <CreatePeriod>true</CreatePeriod>
  <Date>2022-12-05T15:14:29.3901587+01:00</Date>
  <Description>sample string 4</Description>
  <Exception>sample string 8</Exception>
  <ITSIssueId>1</ITSIssueId>
  <ITSTaskId>1</ITSTaskId>
  <Minutes>5</Minutes>
  <PeriodId>1</PeriodId>
  <PeriodeStatusId>1</PeriodeStatusId>
  <RowIsAddedToPeriod>true</RowIsAddedToPeriod>
  <UserId>1</UserId>
 </HRMTimeRegistrationRow>
</ArrayOfHRMTimeRegistrationRow>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfListOfHRMTimeRegistrationRow
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

Collection of HRMTimeRegistrationRow

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": [
  {
   "UserId": 1,
   "PeriodId": 1,
   "Date": "2022-12-05T15:14:29.3991589+01:00",
   "ActivityId": 3,
   "ITSTaskId": 1,
   "CRMProjectId": 1,
   "ITSIssueId": 1,
   "Description": "sample string 4",
   "Minutes": 5,
   "CreatePeriod": true,
   "PeriodeStatusId": 1,
   "RowIsAddedToPeriod": true,
   "Exception": "sample string 8"
  },
  {
   "UserId": 1,
   "PeriodId": 1,
   "Date": "2022-12-05T15:14:29.3991589+01:00",
   "ActivityId": 3,
   "ITSTaskId": 1,
   "CRMProjectId": 1,
   "ITSIssueId": 1,
   "Description": "sample string 4",
   "Minutes": 5,
   "CreatePeriod": true,
   "PeriodeStatusId": 1,
   "RowIsAddedToPeriod": true,
   "Exception": "sample string 8"
  }
 ],
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfArrayOfHRMTimeRegistrationRowLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:HRMTimeRegistrationRow>
   <d2p1:ActivityId>3</d2p1:ActivityId>
   <d2p1:CRMProjectId>1</d2p1:CRMProjectId>
   <d2p1:CreatePeriod>true</d2p1:CreatePeriod>
   <d2p1:Date>2022-12-05T15:14:29.3991589+01:00</d2p1:Date>
   <d2p1:Description>sample string 4</d2p1:Description>
   <d2p1:Exception>sample string 8</d2p1:Exception>
   <d2p1:ITSIssueId>1</d2p1:ITSIssueId>
   <d2p1:ITSTaskId>1</d2p1:ITSTaskId>
   <d2p1:Minutes>5</d2p1:Minutes>
   <d2p1:PeriodId>1</d2p1:PeriodId>
   <d2p1:PeriodeStatusId>1</d2p1:PeriodeStatusId>
   <d2p1:RowIsAddedToPeriod>true</d2p1:RowIsAddedToPeriod>
   <d2p1:UserId>1</d2p1:UserId>
  </d2p1:HRMTimeRegistrationRow>
  <d2p1:HRMTimeRegistrationRow>
   <d2p1:ActivityId>3</d2p1:ActivityId>
   <d2p1:CRMProjectId>1</d2p1:CRMProjectId>
   <d2p1:CreatePeriod>true</d2p1:CreatePeriod>
   <d2p1:Date>2022-12-05T15:14:29.3991589+01:00</d2p1:Date>
   <d2p1:Description>sample string 4</d2p1:Description>
   <d2p1:Exception>sample string 8</d2p1:Exception>
   <d2p1:ITSIssueId>1</d2p1:ITSIssueId>
   <d2p1:ITSTaskId>1</d2p1:ITSTaskId>
   <d2p1:Minutes>5</d2p1:Minutes>
   <d2p1:PeriodId>1</d2p1:PeriodId>
   <d2p1:PeriodeStatusId>1</d2p1:PeriodeStatusId>
   <d2p1:RowIsAddedToPeriod>true</d2p1:RowIsAddedToPeriod>
   <d2p1:UserId>1</d2p1:UserId>
  </d2p1:HRMTimeRegistrationRow>
 </Value>
</Logic4ResponseOfArrayOfHRMTimeRegistrationRowLnN1pw8Y>