POST Management/GetReportingGetSalesHistoryForTypeContactGroups

Omzet van een bepaalde periode per type contact groep (Facturen/open orders/abonnementen).

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ReportFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
TimeFrame

Tijdsperiode

TimeFrame

None.

IncludingCurrentPeriod

Inclusief huidige periode

boolean

None.

HistoryPoints

Geschiedenispunten

integer

None.

IncludeOffers

Offertes meenemen

boolean

None.

IncludeOpenOrders

Openstaande orders meenemen

boolean

None.

IncludeOrders

Orders meenemen

boolean

None.

IncludeSubscriptions

Abonnementen meenemen

boolean

None.

IncludeInvoices

Facturen meenemen

boolean

None.

Year

Omzet voor een jaar

integer

None.

WebSiteDomainsIds

Specifieke Websites

Collection of integer

None.

TypeContactGroupsIds

Lijst van contact groepen, hierop wordt gegroepeerd in GetReportingGetSalesHistoryForTypeContactGroups

Collection of integer

None.

ExcludingDebtors

Lijst van debiteur nummers die worden uitgesloten.

Collection of integer

None.

OnlyForExcludingDebtors

Haal de gegevens op voor alleen de debiteuren die in de uitsluit collectie staan.

boolean

None.

NotLinkedToWebsiteDomain

Neem orders/facturen/offertes mee die niet gekoppeld zijn aan een websitedomein.

boolean

None.

EmployeeIds

Specifieke werknemers

Collection of integer

None.

BranchIds

Neem orders/facturen/offertes mee van specifieke filialen.

Collection of integer

None.

ProductGroupsIds

Collection of integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "TimeFrame": "Day",
 "IncludingCurrentPeriod": true,
 "HistoryPoints": 2,
 "IncludeOffers": true,
 "IncludeOpenOrders": true,
 "IncludeOrders": true,
 "IncludeSubscriptions": true,
 "IncludeInvoices": true,
 "Year": 1,
 "WebSiteDomainsIds": [
  1,
  2
 ],
 "TypeContactGroupsIds": [
  1,
  2
 ],
 "ExcludingDebtors": [
  1,
  2
 ],
 "OnlyForExcludingDebtors": true,
 "NotLinkedToWebsiteDomain": true,
 "EmployeeIds": [
  1,
  2
 ],
 "BranchIds": [
  1,
  2
 ],
 "ProductGroupsIds": [
  1,
  2
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ReportFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <BranchIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </BranchIds>
 <EmployeeIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </EmployeeIds>
 <ExcludingDebtors xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </ExcludingDebtors>
 <HistoryPoints>2</HistoryPoints>
 <IncludeInvoices>true</IncludeInvoices>
 <IncludeOffers>true</IncludeOffers>
 <IncludeOpenOrders>true</IncludeOpenOrders>
 <IncludeOrders>true</IncludeOrders>
 <IncludeSubscriptions>true</IncludeSubscriptions>
 <IncludingCurrentPeriod>true</IncludingCurrentPeriod>
 <NotLinkedToWebsiteDomain>true</NotLinkedToWebsiteDomain>
 <OnlyForExcludingDebtors>true</OnlyForExcludingDebtors>
 <ProductGroupsIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </ProductGroupsIds>
 <TimeFrame>Day</TimeFrame>
 <TypeContactGroupsIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </TypeContactGroupsIds>
 <WebSiteDomainsIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </WebSiteDomainsIds>
 <Year>1</Year>
</ReportFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfValue_vs_Budget
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of Value_vs_Budget

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "Budget": 1.0,
   "TypeContactGroupId": 1,
   "Value": 1.0,
   "DateStart": "2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00",
   "DateEnd": "2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00",
   "PeriodDescription": "sample string 4"
  },
  {
   "Budget": 1.0,
   "TypeContactGroupId": 1,
   "Value": 1.0,
   "DateStart": "2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00",
   "DateEnd": "2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00",
   "PeriodDescription": "sample string 4"
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfValue_vs_BudgetLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:Value_vs_Budget>
   <d2p1:DateEnd>2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00</d2p1:DateEnd>
   <d2p1:DateStart>2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00</d2p1:DateStart>
   <d2p1:PeriodDescription>sample string 4</d2p1:PeriodDescription>
   <d2p1:Value>1</d2p1:Value>
   <d2p1:Budget>1</d2p1:Budget>
   <d2p1:TypeContactGroupId>1</d2p1:TypeContactGroupId>
  </d2p1:Value_vs_Budget>
  <d2p1:Value_vs_Budget>
   <d2p1:DateEnd>2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00</d2p1:DateEnd>
   <d2p1:DateStart>2022-12-05T15:15:57.9382505+01:00</d2p1:DateStart>
   <d2p1:PeriodDescription>sample string 4</d2p1:PeriodDescription>
   <d2p1:Value>1</d2p1:Value>
   <d2p1:Budget>1</d2p1:Budget>
   <d2p1:TypeContactGroupId>1</d2p1:TypeContactGroupId>
  </d2p1:Value_vs_Budget>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfValue_vs_BudgetLnN1pw8Y>