POST Orders/AddUpdateOrderRow

Voeg een nieuwe orderregel toe of update een bestaande. Om een bestaande te updaten dient het veld 'Id' gevuld te zijn met een bestaand orderregelnummer.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

OrderRowCreate
NameDescriptionTypeAdditional information
OrderId

integer

None.

Id

Regelnummer

integer

None.

Description

Beschrijving

string

None.

Description2

Omschrijving 2

string

None.

ProductId

ProductId

integer

None.

Qty

Aantal

decimal number

None.

BuyPrice

Inkoopprijs excl.

decimal number

None.

GrossPrice

Bruto prijs excl.

decimal number

None.

NettPrice

Netto prijs excl.

decimal number

None.

DiscountPercent

Kortingspercentage

decimal number

None.

QtyDeliverd

Aantal geleverd

decimal number

None.

QtyDeliverd_NotInvoiced

Aantal geleverd, niet gefactureerd.

decimal number

None.

ProductCode

Artikelcode

string

None.

ProductBarcode1

Artikel barcode1

string

None.

VATPercentage

Orderregel BTW percentage

decimal number

None.

Notes

Notitie

string

None.

DebtorId

Debiteurnummer

integer

None.

OrderId

Order/factuurnummer (bij het aanmaken van een nieuwe order/factuur leeg laten).

integer

None.

InclPrice

Verkoopprijs inclusief btw, als deze is aangeleverd bij het toevoegen van een order krijgt deze voorrang op de excl. prijs

decimal number

None.

WarehouseId

Magazijnnummer

integer

None.

Commission

Commissie

string

None.

DeliveryOptionId

Afleveroptie

integer

None.

VatCodeId

Het BTW type ID op regel niveau voor regels zonder artikel, een lijst met opties kan worden opgehaald via GetVatCodes. Let op! Zorg er voor dat u hier alleen een type BTW code exclusief opstuurt. Als de regel een artikel heeft, dan heeft het BTW type ingesteld op artikelniveau de voorkeur. Als er geen VatCodeId is meegegeven en het gekoppelde artikel heeft geen BTW type dan wordt het type BTW van de order overgenomen.

integer

None.

VatCodeIdOverrule

Het BTW type ID op regel niveau voor regels met artikel, een lijst met opties kan worden opgehaald via GetVatCodes. Let op! Zorg er voor dat u hier alleen een type BTW code exclusief opstuurt. Als de regel een artikel heeft, en deze eigenschap gevuld is dan krijgt de orderregel deze BTW code.

integer

None.

FreeValue1

Vrij veld 1

string

None.

FreeValue2

Vrij veld 2

string

None.

FreeValue3

Vrij veld 3

string

None.

FreeValue4

Vrij veld 4

string

None.

FreeValue5

Vrij veld 5

string

None.

ExpectedNextDelivery

Next delivery date

date

None.

ExternalValue

Externe waarde

ExternalValue

None.

AgreedDeliveryDate

Afgesproken afleverdatum

date

None.

Type1Id

integer

None.

Type2Id

integer

None.

Type3Id

integer

None.

Type4Id

integer

None.

Type5Id

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "OrderId": 1,
 "Id": 1,
 "Description": "sample string 2",
 "Description2": "sample string 3",
 "ProductId": 1,
 "Qty": 4.0,
 "BuyPrice": 1.0,
 "GrossPrice": 1.0,
 "NettPrice": 1.0,
 "DiscountPercent": 1.0,
 "QtyDeliverd": 5.0,
 "QtyDeliverd_NotInvoiced": 6.0,
 "ProductCode": "sample string 7",
 "ProductBarcode1": "sample string 8",
 "VATPercentage": 1.0,
 "Notes": "sample string 9",
 "DebtorId": 10,
 "InclPrice": 1.0,
 "WarehouseId": 1,
 "Commission": "sample string 11",
 "DeliveryOptionId": 1,
 "VatCodeId": 1,
 "VatCodeIdOverrule": 1,
 "FreeValue1": "sample string 12",
 "FreeValue2": "sample string 13",
 "FreeValue3": "sample string 14",
 "FreeValue4": "sample string 15",
 "FreeValue5": "sample string 16",
 "ExpectedNextDelivery": "2022-12-05T16:41:37.6876911+01:00",
 "ExternalValue": {
  "TypeId": 1,
  "Value": "sample string 2"
 },
 "AgreedDeliveryDate": "2022-12-05T16:41:37.6876911+01:00",
 "Type1Id": 1,
 "Type2Id": 1,
 "Type3Id": 1,
 "Type4Id": 1,
 "Type5Id": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<OrderRowCreate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <AgreedDeliveryDate>2022-12-05T16:41:37.6876911+01:00</AgreedDeliveryDate>
 <BuyPrice>1</BuyPrice>
 <Commission>sample string 11</Commission>
 <DebtorId>10</DebtorId>
 <DeliveryOptionId>1</DeliveryOptionId>
 <Description>sample string 2</Description>
 <Description2>sample string 3</Description2>
 <DiscountPercent>1</DiscountPercent>
 <ExpectedNextDelivery>2022-12-05T16:41:37.6876911+01:00</ExpectedNextDelivery>
 <ExternalValue>
  <TypeId>1</TypeId>
  <Value>sample string 2</Value>
 </ExternalValue>
 <FreeValue1>sample string 12</FreeValue1>
 <FreeValue2>sample string 13</FreeValue2>
 <FreeValue3>sample string 14</FreeValue3>
 <FreeValue4>sample string 15</FreeValue4>
 <FreeValue5>sample string 16</FreeValue5>
 <GrossPrice>1</GrossPrice>
 <Id>1</Id>
 <InclPrice>1</InclPrice>
 <NettPrice>1</NettPrice>
 <Notes>sample string 9</Notes>
 <OrderId xmlns:d2p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d2p1:int">1</OrderId>
 <ProductBarcode1>sample string 8</ProductBarcode1>
 <ProductCode>sample string 7</ProductCode>
 <ProductId>1</ProductId>
 <Qty>4</Qty>
 <QtyDeliverd>5</QtyDeliverd>
 <QtyDeliverd_NotInvoiced>6</QtyDeliverd_NotInvoiced>
 <Type1Id>1</Type1Id>
 <Type2Id>1</Type2Id>
 <Type3Id>1</Type3Id>
 <Type4Id>1</Type4Id>
 <Type5Id>1</Type5Id>
 <VATPercentage>1</VATPercentage>
 <VatCodeId>1</VatCodeId>
 <VatCodeIdOverrule>1</VatCodeIdOverrule>
 <WarehouseId>1</WarehouseId>
 <OrderId xmlns:d2p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d2p1:int">1</OrderId>
</OrderRowCreate>

Response Information

Resource Description

Regelnummer

Logic4ResponseOfInt32
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": 1,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfint xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>1</Value>
</Logic4ResponseOfint>