POST Orders/GetOpenPaymentOrders

Verkrijg het nog te betalen bedrag van nog niet uitgeleverde orders.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Order_OpenPaymentFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
TimeFrame

Tijdsperiode

TimeFrame

None.

HistoryPoints

Geschiedenispunten

integer

None.

OrderstatusIds

Order statussen die mee moeten worden genomen.

Collection of integer

None.

WebsiteDomainIds

Webshopdomeinen, als de lijst leeg is wordt alles teruggegeven.

Collection of integer

None.

NotLinkedToWebsiteDomain

Neem orders/facturen/offertes mee die niet gekoppeld zijn aan een websitedomein.

boolean

None.

EmployeeIds

Specifieke werknemers

Collection of integer

None.

BranchIds

Neem orders/facturen/offertes mee van specifieke filialen.

Collection of integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "TimeFrame": "Day",
 "HistoryPoints": 1,
 "OrderstatusIds": [
  1,
  2
 ],
 "WebsiteDomainIds": [
  1,
  2
 ],
 "NotLinkedToWebsiteDomain": true,
 "EmployeeIds": [
  1,
  2
 ],
 "BranchIds": [
  1,
  2
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Order_OpenPaymentFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <BranchIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </BranchIds>
 <EmployeeIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </EmployeeIds>
 <HistoryPoints>1</HistoryPoints>
 <NotLinkedToWebsiteDomain>true</NotLinkedToWebsiteDomain>
 <OrderstatusIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </OrderstatusIds>
 <TimeFrame>Day</TimeFrame>
 <WebsiteDomainIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </WebsiteDomainIds>
</Order_OpenPaymentFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfOrderOpenPayment
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of OrderOpenPayment

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "AmountEx": 2.0,
   "EndDate": "2022-12-05T16:53:40.8192685+01:00",
   "PeriodDescription": "sample string 3",
   "TotalPayments": 1.0
  },
  {
   "Amount": 1.0,
   "AmountEx": 2.0,
   "EndDate": "2022-12-05T16:53:40.8192685+01:00",
   "PeriodDescription": "sample string 3",
   "TotalPayments": 1.0
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfOrderOpenPaymentLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:OrderOpenPayment>
   <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
   <d2p1:AmountEx>2</d2p1:AmountEx>
   <d2p1:EndDate>2022-12-05T16:53:40.8192685+01:00</d2p1:EndDate>
   <d2p1:PeriodDescription>sample string 3</d2p1:PeriodDescription>
   <d2p1:TotalPayments>1</d2p1:TotalPayments>
  </d2p1:OrderOpenPayment>
  <d2p1:OrderOpenPayment>
   <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
   <d2p1:AmountEx>2</d2p1:AmountEx>
   <d2p1:EndDate>2022-12-05T16:53:40.8192685+01:00</d2p1:EndDate>
   <d2p1:PeriodDescription>sample string 3</d2p1:PeriodDescription>
   <d2p1:TotalPayments>1</d2p1:TotalPayments>
  </d2p1:OrderOpenPayment>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfOrderOpenPaymentLnN1pw8Y>