POST Pickbons/GetOrderHeadPickbons

Verkrijg pickbonnen op basis van het meegegeven filter

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

OrderHeadPickbonFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
OnlyUnprocessedItems

Alleen pickbonnen die nog niet verwerkt zijn

boolean

None.

OrderCreatedFrom

Houd rekening met aanmaak datum van de order

date

None.

WarehouseZoneId

ID van de zone in het warenhuis

integer

None.

WarehouseId

Haal alleen pickbonnen op waar alle regels voor dit magazijn zijn

integer

None.

PickBonId

Pickbonnummer

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "OnlyUnprocessedItems": true,
 "OrderCreatedFrom": "2022-12-05T15:32:16.6735084+01:00",
 "WarehouseZoneId": 1,
 "WarehouseId": 1,
 "PickBonId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<OrderHeadPickbonFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <OnlyUnprocessedItems>true</OnlyUnprocessedItems>
 <OrderCreatedFrom>2022-12-05T15:32:16.6735084+01:00</OrderCreatedFrom>
 <PickBonId>1</PickBonId>
 <WarehouseId>1</WarehouseId>
 <WarehouseZoneId>1</WarehouseZoneId>
</OrderHeadPickbonFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfOrderHeadPickbon
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of OrderHeadPickbon

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "IsProcessed": true,
   "OrderDate": "2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00",
   "PickbonDateTimePrinted": "2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00",
   "AmountRows": 4,
   "AmountItemsToPick": 5.0,
   "DebtorId": 6,
   "OrderHeadPickbonId": 7,
   "OrderId": 8,
   "Delivery_CompanyName": "sample string 9",
   "DeliveryExpDate": "2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00",
   "Delivery_ContactName": "sample string 10",
   "Delivery_Address": "sample string 11",
   "Delivery_Address2": "sample string 12",
   "Delivery_City": "sample string 13",
   "Delivery_Telephone": "sample string 14",
   "Delivery_Zipcode": "sample string 15",
   "SoftBlockedAt": "2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00",
   "SoftBlockedBy": "sample string 16",
   "ZoneId": 1
  },
  {
   "IsProcessed": true,
   "OrderDate": "2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00",
   "PickbonDateTimePrinted": "2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00",
   "AmountRows": 4,
   "AmountItemsToPick": 5.0,
   "DebtorId": 6,
   "OrderHeadPickbonId": 7,
   "OrderId": 8,
   "Delivery_CompanyName": "sample string 9",
   "DeliveryExpDate": "2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00",
   "Delivery_ContactName": "sample string 10",
   "Delivery_Address": "sample string 11",
   "Delivery_Address2": "sample string 12",
   "Delivery_City": "sample string 13",
   "Delivery_Telephone": "sample string 14",
   "Delivery_Zipcode": "sample string 15",
   "SoftBlockedAt": "2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00",
   "SoftBlockedBy": "sample string 16",
   "ZoneId": 1
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfOrderHeadPickbonLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:OrderHeadPickbon>
   <d2p1:AmountItemsToPick>5</d2p1:AmountItemsToPick>
   <d2p1:AmountRows>4</d2p1:AmountRows>
   <d2p1:DebtorId>6</d2p1:DebtorId>
   <d2p1:DeliveryExpDate>2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00</d2p1:DeliveryExpDate>
   <d2p1:Delivery_Address>sample string 11</d2p1:Delivery_Address>
   <d2p1:Delivery_Address2>sample string 12</d2p1:Delivery_Address2>
   <d2p1:Delivery_City>sample string 13</d2p1:Delivery_City>
   <d2p1:Delivery_CompanyName>sample string 9</d2p1:Delivery_CompanyName>
   <d2p1:Delivery_ContactName>sample string 10</d2p1:Delivery_ContactName>
   <d2p1:Delivery_Telephone>sample string 14</d2p1:Delivery_Telephone>
   <d2p1:Delivery_Zipcode>sample string 15</d2p1:Delivery_Zipcode>
   <d2p1:IsProcessed>true</d2p1:IsProcessed>
   <d2p1:OrderDate>2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00</d2p1:OrderDate>
   <d2p1:OrderHeadPickbonId>7</d2p1:OrderHeadPickbonId>
   <d2p1:OrderId>8</d2p1:OrderId>
   <d2p1:PickbonDateTimePrinted>2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00</d2p1:PickbonDateTimePrinted>
   <d2p1:SoftBlockedAt>2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00</d2p1:SoftBlockedAt>
   <d2p1:SoftBlockedBy>sample string 16</d2p1:SoftBlockedBy>
   <d2p1:ZoneId>1</d2p1:ZoneId>
  </d2p1:OrderHeadPickbon>
  <d2p1:OrderHeadPickbon>
   <d2p1:AmountItemsToPick>5</d2p1:AmountItemsToPick>
   <d2p1:AmountRows>4</d2p1:AmountRows>
   <d2p1:DebtorId>6</d2p1:DebtorId>
   <d2p1:DeliveryExpDate>2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00</d2p1:DeliveryExpDate>
   <d2p1:Delivery_Address>sample string 11</d2p1:Delivery_Address>
   <d2p1:Delivery_Address2>sample string 12</d2p1:Delivery_Address2>
   <d2p1:Delivery_City>sample string 13</d2p1:Delivery_City>
   <d2p1:Delivery_CompanyName>sample string 9</d2p1:Delivery_CompanyName>
   <d2p1:Delivery_ContactName>sample string 10</d2p1:Delivery_ContactName>
   <d2p1:Delivery_Telephone>sample string 14</d2p1:Delivery_Telephone>
   <d2p1:Delivery_Zipcode>sample string 15</d2p1:Delivery_Zipcode>
   <d2p1:IsProcessed>true</d2p1:IsProcessed>
   <d2p1:OrderDate>2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00</d2p1:OrderDate>
   <d2p1:OrderHeadPickbonId>7</d2p1:OrderHeadPickbonId>
   <d2p1:OrderId>8</d2p1:OrderId>
   <d2p1:PickbonDateTimePrinted>2022-12-05T15:32:16.6775107+01:00</d2p1:PickbonDateTimePrinted>
   <d2p1:SoftBlockedAt>2022-12-05T15:32:16.6785102+01:00</d2p1:SoftBlockedAt>
   <d2p1:SoftBlockedBy>sample string 16</d2p1:SoftBlockedBy>
   <d2p1:ZoneId>1</d2p1:ZoneId>
  </d2p1:OrderHeadPickbon>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfOrderHeadPickbonLnN1pw8Y>