POST ProductGroups/GetProductGroups

Verkrijg producten op basis van het productgroepfilter.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ProductGroupsFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
IsTopLevelGroup

Alleen top-level groepen (zonder bovenliggende productgroep)

boolean

None.

Name

Naam

string

None.

IsVisibleOnWebShop

Alleen zichtbaar op webshop groepen

boolean

None.

ParentId

Bovenliggende productgroepid

integer

None.

HasProductsVisibleOnWebshop

Alleen productgroepen die minimaal 1 product zichtbaar op de webshop heeft, en waarbij de bovenliggende productgroepen ook zichtbaar zijn op de webshop

boolean

None.

ProductGroupTypeId

Alleen productGroepen van een bepaald type

integer

None.

WebsiteDomainId

Filter voor specifieke website en haal de vertalingen hiervoor op.

integer

None.

GlobalisationId

Haal vertalingen op voor een specifieke taal

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "IsTopLevelGroup": true,
 "Name": "sample string 1",
 "IsVisibleOnWebShop": true,
 "ParentId": 1,
 "HasProductsVisibleOnWebshop": true,
 "ProductGroupTypeId": 1,
 "WebsiteDomainId": 1,
 "GlobalisationId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ProductGroupsFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <GlobalisationId>1</GlobalisationId>
 <HasProductsVisibleOnWebshop>true</HasProductsVisibleOnWebshop>
 <IsTopLevelGroup>true</IsTopLevelGroup>
 <IsVisibleOnWebShop>true</IsVisibleOnWebShop>
 <Name>sample string 1</Name>
 <ParentId>1</ParentId>
 <ProductGroupTypeId>1</ProductGroupTypeId>
 <WebsiteDomainId>1</WebsiteDomainId>
</ProductGroupsFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfProductGroup
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of ProductGroup

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "Id": 1,
   "Name": "sample string 2",
   "ParentProductGroupId": 1,
   "Shortname": "sample string 3",
   "PictureUrl": "sample string 4",
   "SortValue": 5,
   "PictureName": "sample string 6",
   "ProductGroupTypeId": 7,
   "IsVisibleOnWebshop": true,
   "DepthLevel": 9
  },
  {
   "Id": 1,
   "Name": "sample string 2",
   "ParentProductGroupId": 1,
   "Shortname": "sample string 3",
   "PictureUrl": "sample string 4",
   "SortValue": 5,
   "PictureName": "sample string 6",
   "ProductGroupTypeId": 7,
   "IsVisibleOnWebshop": true,
   "DepthLevel": 9
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfProductGroupLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:ProductGroup>
   <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
   <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
   <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
   <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
   <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
   <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
   <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
  </d2p1:ProductGroup>
  <d2p1:ProductGroup>
   <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
   <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
   <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
   <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
   <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
   <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
   <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
  </d2p1:ProductGroup>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfProductGroupLnN1pw8Y>