POST Products/GetProductSEOInformations

Verkrijg SEO informatie voor 1 of meerdere artikelen

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ProductSEOInformationsFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
WebsiteDomainId

integer

None.

GlobalizationId

integer

None.

ProductId

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "WebsiteDomainId": 1,
 "GlobalizationId": 1,
 "ProductId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ProductSEOInformationsFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <GlobalizationId>1</GlobalizationId>
 <ProductId>1</ProductId>
 <WebsiteDomainId>1</WebsiteDomainId>
</ProductSEOInformationsFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfProductSEOInformation
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of ProductSEOInformation

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "WebsiteDomainId": 1,
   "GlobalizationId": 1,
   "ProductId": 1,
   "Title": "sample string 2",
   "Description": "sample string 3",
   "USP": "sample string 4",
   "MetaName": "sample string 5",
   "MetaDescription": "sample string 6"
  },
  {
   "WebsiteDomainId": 1,
   "GlobalizationId": 1,
   "ProductId": 1,
   "Title": "sample string 2",
   "Description": "sample string 3",
   "USP": "sample string 4",
   "MetaName": "sample string 5",
   "MetaDescription": "sample string 6"
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfProductSEOInformationLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:ProductSEOInformation>
   <d2p1:Description>sample string 3</d2p1:Description>
   <d2p1:GlobalizationId>1</d2p1:GlobalizationId>
   <d2p1:MetaDescription>sample string 6</d2p1:MetaDescription>
   <d2p1:MetaName>sample string 5</d2p1:MetaName>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:Title>sample string 2</d2p1:Title>
   <d2p1:USP>sample string 4</d2p1:USP>
   <d2p1:WebsiteDomainId>1</d2p1:WebsiteDomainId>
  </d2p1:ProductSEOInformation>
  <d2p1:ProductSEOInformation>
   <d2p1:Description>sample string 3</d2p1:Description>
   <d2p1:GlobalizationId>1</d2p1:GlobalizationId>
   <d2p1:MetaDescription>sample string 6</d2p1:MetaDescription>
   <d2p1:MetaName>sample string 5</d2p1:MetaName>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:Title>sample string 2</d2p1:Title>
   <d2p1:USP>sample string 4</d2p1:USP>
   <d2p1:WebsiteDomainId>1</d2p1:WebsiteDomainId>
  </d2p1:ProductSEOInformation>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfProductSEOInformationLnN1pw8Y>