POST Products/GetProducts

Verkrijg producten op basis van het productfilter.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ProductFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
IsVisibleInLogic4

Alleen zichtbaar in Logic4

boolean

None.

IsVisibleOnWebShop

Alleen zichtbaar op webshop producten

boolean

None.

AllShowOnWebsite

Haal alleen de artiken op waarvan de status/merk/groep/artikel zichtbaar is op de website True = Alles dat zichtbaar isFalse = Alles dat NIET zichtbaar is

boolean

None.

ProductGroupId

ProductGroepId

integer

None.

UseChildProductGroups

Haal ook de producten op die aan de onderliggende artikelgroepen zijn gekoppeld

boolean

None.

ProductCode

ProductCode

string

None.

Barcode

Barcode

string

None.

Barcodes

Barcodes

Collection of string

None.

DebtorId

Debiteurnummer Aan de hand van dit nummer wordt er met een aantal zaken rekening gehouden:Prijslijst prijs????? Assortiment van de debituer. Let op assortiement artikelen hoeven niet zichtbaar te zijn op de website

integer

None.

WebshopUserId

Webshopgebruikersnummer Wordt gebruikt voor de bestellijst van een webshopgebruiker i.c.m. ProductFilterListChoice

integer

None.

WebshopPriceListId

Webshopprijslijst id

integer

None.

UseDropShipmentAmountsForWebshopPrices

Gebruiker dropshipmenthoeveelheden voor webshop prijzen

boolean

None.

ProductIds

ProductIds

Collection of integer

None.

ProductFilterListChoice

Filter om de producten op een bepaalde lijst op te halen (Bestellijst, assortiment, bestelhistorie) in combinatie met webshopUserId en DebtorId

ProductFilterListChoice

None.

ProductHistoryBasedOnInvoices

Bestelhistorie ophalen o.b.v. facturen, standaard gebeurd dit o.b.v. van orders

boolean

None.

WebshopUserOrderlistProductType

Type bestellijstproducten zie eindpunt /Webshop/GetWebshopUserOrderlistProductTypes wordt gebruikt i.c.m. ProductFilterListChoice als deze op bestellijst staat

integer

None.

ActiveOffers

Producten die een aanbieding hebben

boolean

None.

OfferGroupId

Producten die in een aanbiedingsgroep zitten

integer

None.

FastSearchText

Op de volgende velden wordt gezocht: ProductCodeProductName1ProductName2ProductInfoTagsBarcodes

string

None.

GetHighestShiftPrice

Als deze bool op true staat wordt de prijs van de hoogste staffel als laagste webshopprijs teruggegeven

boolean

None.

CountryIdForSellPrice

Houd rekening met de verkoopprijs voor een land

integer

None.

BranchIdForSellPrice

Houd rekening met de verkoopprijs voor een filiaal

integer

None.

LoadExternalStockActiveSupplier

Laad de voorraad van de actieve leverancier

boolean

None.

SkipRecords

Sla x aantal records over

integer

None.

TakeRecords

Return x aantal records

integer

None.

LoadProductGroups

Laad de artikelgroepen

boolean

None.

LoadExtraBarcodes

Laad de barcodes

boolean

None.

OnlyShowParentProducts

Haal alleen de moederartikelen op van varianten null: Alles laten zientrue: Hoofd artikelen verbergenfalse: Enkel hoofdartikelen weergeven

boolean

None.

GlobalisationId

Haal vertalingen op voor een specifieke taal

integer

None.

WebsiteDomainId

Filter voor specifieke website en haal de vertalingen hiervoor op.

integer

None.

WareHouseId

Magazijnnummer voor het ophalen van voorraad uit een specifiek magazijn

integer

None.

UseECommerceProductGroups

Maak gebruik van commerciele artikelgroepen

boolean

None.

UseECommerceProductGroupsToLoadProductGroups

Maak gebruik van commerciele artikelgroepen in de artikelgroepen response

boolean

None.

LoadStockForWarehouses

Haal de voorraad per magazijn op

boolean

None.

LoadAllWebshopGroupsLinkedToProduct

Laad alle webshopgroepen van een artikel in + alle bijbehorende paden (bij de eigenschap LoadProductGroups) wordt slechts 1 artikelgroep plus het pad ingeladen.

boolean

None.

LoadProductTypes

Haal artikeltypes op

boolean

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "IsVisibleInLogic4": true,
 "IsVisibleOnWebShop": true,
 "AllShowOnWebsite": true,
 "ProductGroupId": 1,
 "UseChildProductGroups": true,
 "ProductCode": "sample string 1",
 "Barcode": "sample string 2",
 "Barcodes": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ],
 "DebtorId": 1,
 "WebshopUserId": 1,
 "WebshopPriceListId": 1,
 "UseDropShipmentAmountsForWebshopPrices": true,
 "ProductIds": [
  1,
  2
 ],
 "ProductFilterListChoice": "Orderlist",
 "ProductHistoryBasedOnInvoices": true,
 "WebshopUserOrderlistProductType": 1,
 "ActiveOffers": true,
 "OfferGroupId": 1,
 "FastSearchText": "sample string 3",
 "GetHighestShiftPrice": true,
 "CountryIdForSellPrice": 1,
 "BranchIdForSellPrice": 1,
 "LoadExternalStockActiveSupplier": true,
 "SkipRecords": 1,
 "TakeRecords": 1,
 "LoadProductGroups": true,
 "LoadExtraBarcodes": true,
 "OnlyShowParentProducts": true,
 "GlobalisationId": 1,
 "WebsiteDomainId": 1,
 "WareHouseId": 1,
 "UseECommerceProductGroups": true,
 "UseECommerceProductGroupsToLoadProductGroups": true,
 "LoadStockForWarehouses": true,
 "LoadAllWebshopGroupsLinkedToProduct": true,
 "LoadProductTypes": true
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ProductFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <ActiveOffers>true</ActiveOffers>
 <AllShowOnWebsite>true</AllShowOnWebsite>
 <Barcode>sample string 2</Barcode>
 <Barcodes xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </Barcodes>
 <BranchIdForSellPrice>1</BranchIdForSellPrice>
 <CountryIdForSellPrice>1</CountryIdForSellPrice>
 <DebtorId>1</DebtorId>
 <FastSearchText>sample string 3</FastSearchText>
 <GetHighestShiftPrice>true</GetHighestShiftPrice>
 <GlobalisationId>1</GlobalisationId>
 <IsVisibleInLogic4>true</IsVisibleInLogic4>
 <IsVisibleOnWebShop>true</IsVisibleOnWebShop>
 <LoadAllWebshopGroupsLinkedToProduct>true</LoadAllWebshopGroupsLinkedToProduct>
 <LoadExternalStockActiveSupplier>true</LoadExternalStockActiveSupplier>
 <LoadExtraBarcodes>true</LoadExtraBarcodes>
 <LoadProductGroups>true</LoadProductGroups>
 <LoadProductTypes>true</LoadProductTypes>
 <LoadStockForWarehouses>true</LoadStockForWarehouses>
 <OfferGroupId>1</OfferGroupId>
 <OnlyShowParentProducts>true</OnlyShowParentProducts>
 <ProductCode>sample string 1</ProductCode>
 <ProductFilterListChoice>Orderlist</ProductFilterListChoice>
 <ProductGroupId>1</ProductGroupId>
 <ProductHistoryBasedOnInvoices>true</ProductHistoryBasedOnInvoices>
 <ProductIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
  <d2p1:int>2</d2p1:int>
 </ProductIds>
 <SkipRecords>1</SkipRecords>
 <TakeRecords>1</TakeRecords>
 <UseChildProductGroups>true</UseChildProductGroups>
 <UseDropShipmentAmountsForWebshopPrices>true</UseDropShipmentAmountsForWebshopPrices>
 <UseECommerceProductGroups>true</UseECommerceProductGroups>
 <UseECommerceProductGroupsToLoadProductGroups>true</UseECommerceProductGroupsToLoadProductGroups>
 <WareHouseId>1</WareHouseId>
 <WebshopPriceListId>1</WebshopPriceListId>
 <WebshopUserId>1</WebshopUserId>
 <WebshopUserOrderlistProductType>1</WebshopUserOrderlistProductType>
 <WebsiteDomainId>1</WebsiteDomainId>
</ProductFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfProduct
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of Product

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "ProductId": 1,
   "SubUnit_ParentId": 1,
   "ProductCode": "sample string 2",
   "ProductName1": "sample string 3",
   "ProductName2": "sample string 4",
   "ProductInfo": "sample string 5",
   "StatusId": 6,
   "Statusname": "sample string 7",
   "BrandId": 8,
   "Brandname": "sample string 9",
   "Imagename1": "sample string 10",
   "ImageUrl1": "sample string 11",
   "Imagename2": "sample string 12",
   "ImageUrl2": "sample string 13",
   "Imagename3": "sample string 14",
   "ImageUrl3": "sample string 15",
   "Unit": "sample string 16",
   "UnitId": 17,
   "MinSaleAmount": 18,
   "MinSaleAmountWebshop": 1,
   "MinSaleBuyAmountDropShipment": 1,
   "SaleCountIncrement": 1,
   "SaleCountIncrementWebshop": 1,
   "SaleCountIncrementDropShipment": 1,
   "VatPercent": 19.0,
   "VatCodeId": 1,
   "SellPriceGross": 20.0,
   "Weight": 21.0,
   "Volume": 22.0,
   "Offer": {
    "StartDate": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
    "EndDate": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
    "FromPrice": 1.0,
    "ToPrice": 1.0,
    "OfferGroupId": 1,
    "ProductId": 1
   },
   "SellPriceAdvice": 1.0,
   "BuyPrice": 23.0,
   "ProductGroupId1": 24,
   "BuyCountIncrement": 1,
   "SellPriceLowestForWebshop": 1.0,
   "ExcludePriceFromPricelistCalculations": true,
   "AdditionalBuyPriceAmount": 1.0,
   "AdditionalBuyPricePercentage": 1.0,
   "IsComposedProduct": true,
   "IsAssemblyProduct": true,
   "ComposedProductSetChildSellPricesToZero": true,
   "ComposedProductSetSellPriceToZero": true,
   "FreeStock": 28.0,
   "ExternalStockActiveSupplier": 1,
   "CreditorDiscountGroupId": 1,
   "DateTimeLastChanged": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
   "DateTimeAdded": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
   "BarCode1": "sample string 31",
   "FreeValues": [
    {
     "Key": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    },
    {
     "Key": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    }
   ],
   "Sorting": 1,
   "NextDelivery": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
   "Descriptions": [
    {
     "GlobalisationCode": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    },
    {
     "GlobalisationCode": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    }
   ],
   "ShiftPrices": [
    {
     "Qty": 1,
     "BuyPrice": 2.0,
     "Margin": 3.0,
     "SellPriceExcl": 4.0,
     "SellPriceGrossExcl": 5.0,
     "Description": "sample string 6",
     "DiscountType": "sample string 7"
    },
    {
     "Qty": 1,
     "BuyPrice": 2.0,
     "Margin": 3.0,
     "SellPriceExcl": 4.0,
     "SellPriceGrossExcl": 5.0,
     "Description": "sample string 6",
     "DiscountType": "sample string 7"
    }
   ],
   "ProductGroups": [
    {
     "Id": 1,
     "Name": "sample string 2",
     "ParentProductGroupId": 1,
     "Shortname": "sample string 3",
     "PictureUrl": "sample string 4",
     "SortValue": 5,
     "PictureName": "sample string 6",
     "ProductGroupTypeId": 7,
     "IsVisibleOnWebshop": true,
     "DepthLevel": 9
    },
    {
     "Id": 1,
     "Name": "sample string 2",
     "ParentProductGroupId": 1,
     "Shortname": "sample string 3",
     "PictureUrl": "sample string 4",
     "SortValue": 5,
     "PictureName": "sample string 6",
     "ProductGroupTypeId": 7,
     "IsVisibleOnWebshop": true,
     "DepthLevel": 9
    }
   ],
   "Barcode2": "sample string 37",
   "BarcodeExtraList": [
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    },
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    }
   ],
   "SystemBarcode": "sample string 38",
   "ProductGroup1ProductGroupTypeId": 39,
   "WareHouses": [
    {
     "WarehouseId": 1,
     "WarehouseName": "sample string 2",
     "MinimalStock": 3.0,
     "MaxStock": 1.0,
     "DefaultStockLocationId": 1
    },
    {
     "WarehouseId": 1,
     "WarehouseName": "sample string 2",
     "MinimalStock": 3.0,
     "MaxStock": 1.0,
     "DefaultStockLocationId": 1
    }
   ],
   "MinimalStock": 1,
   "PCSinInsidePackage": 40,
   "PCSinOutsidePackage": 41,
   "ProductType1": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType2": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType3": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType4": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType5": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   }
  },
  {
   "ProductId": 1,
   "SubUnit_ParentId": 1,
   "ProductCode": "sample string 2",
   "ProductName1": "sample string 3",
   "ProductName2": "sample string 4",
   "ProductInfo": "sample string 5",
   "StatusId": 6,
   "Statusname": "sample string 7",
   "BrandId": 8,
   "Brandname": "sample string 9",
   "Imagename1": "sample string 10",
   "ImageUrl1": "sample string 11",
   "Imagename2": "sample string 12",
   "ImageUrl2": "sample string 13",
   "Imagename3": "sample string 14",
   "ImageUrl3": "sample string 15",
   "Unit": "sample string 16",
   "UnitId": 17,
   "MinSaleAmount": 18,
   "MinSaleAmountWebshop": 1,
   "MinSaleBuyAmountDropShipment": 1,
   "SaleCountIncrement": 1,
   "SaleCountIncrementWebshop": 1,
   "SaleCountIncrementDropShipment": 1,
   "VatPercent": 19.0,
   "VatCodeId": 1,
   "SellPriceGross": 20.0,
   "Weight": 21.0,
   "Volume": 22.0,
   "Offer": {
    "StartDate": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
    "EndDate": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
    "FromPrice": 1.0,
    "ToPrice": 1.0,
    "OfferGroupId": 1,
    "ProductId": 1
   },
   "SellPriceAdvice": 1.0,
   "BuyPrice": 23.0,
   "ProductGroupId1": 24,
   "BuyCountIncrement": 1,
   "SellPriceLowestForWebshop": 1.0,
   "ExcludePriceFromPricelistCalculations": true,
   "AdditionalBuyPriceAmount": 1.0,
   "AdditionalBuyPricePercentage": 1.0,
   "IsComposedProduct": true,
   "IsAssemblyProduct": true,
   "ComposedProductSetChildSellPricesToZero": true,
   "ComposedProductSetSellPriceToZero": true,
   "FreeStock": 28.0,
   "ExternalStockActiveSupplier": 1,
   "CreditorDiscountGroupId": 1,
   "DateTimeLastChanged": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
   "DateTimeAdded": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
   "BarCode1": "sample string 31",
   "FreeValues": [
    {
     "Key": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    },
    {
     "Key": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    }
   ],
   "Sorting": 1,
   "NextDelivery": "2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00",
   "Descriptions": [
    {
     "GlobalisationCode": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    },
    {
     "GlobalisationCode": "sample string 1",
     "Value": "sample string 2"
    }
   ],
   "ShiftPrices": [
    {
     "Qty": 1,
     "BuyPrice": 2.0,
     "Margin": 3.0,
     "SellPriceExcl": 4.0,
     "SellPriceGrossExcl": 5.0,
     "Description": "sample string 6",
     "DiscountType": "sample string 7"
    },
    {
     "Qty": 1,
     "BuyPrice": 2.0,
     "Margin": 3.0,
     "SellPriceExcl": 4.0,
     "SellPriceGrossExcl": 5.0,
     "Description": "sample string 6",
     "DiscountType": "sample string 7"
    }
   ],
   "ProductGroups": [
    {
     "Id": 1,
     "Name": "sample string 2",
     "ParentProductGroupId": 1,
     "Shortname": "sample string 3",
     "PictureUrl": "sample string 4",
     "SortValue": 5,
     "PictureName": "sample string 6",
     "ProductGroupTypeId": 7,
     "IsVisibleOnWebshop": true,
     "DepthLevel": 9
    },
    {
     "Id": 1,
     "Name": "sample string 2",
     "ParentProductGroupId": 1,
     "Shortname": "sample string 3",
     "PictureUrl": "sample string 4",
     "SortValue": 5,
     "PictureName": "sample string 6",
     "ProductGroupTypeId": 7,
     "IsVisibleOnWebshop": true,
     "DepthLevel": 9
    }
   ],
   "Barcode2": "sample string 37",
   "BarcodeExtraList": [
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    },
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    }
   ],
   "SystemBarcode": "sample string 38",
   "ProductGroup1ProductGroupTypeId": 39,
   "WareHouses": [
    {
     "WarehouseId": 1,
     "WarehouseName": "sample string 2",
     "MinimalStock": 3.0,
     "MaxStock": 1.0,
     "DefaultStockLocationId": 1
    },
    {
     "WarehouseId": 1,
     "WarehouseName": "sample string 2",
     "MinimalStock": 3.0,
     "MaxStock": 1.0,
     "DefaultStockLocationId": 1
    }
   ],
   "MinimalStock": 1,
   "PCSinInsidePackage": 40,
   "PCSinOutsidePackage": 41,
   "ProductType1": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType2": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType3": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType4": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   },
   "ProductType5": {
    "Id": 1,
    "Value": "sample string 2"
   }
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfProductLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:Product>
   <d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>1</d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>
   <d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>1</d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>
   <d2p1:BarCode1>sample string 31</d2p1:BarCode1>
   <d2p1:Barcode2>sample string 37</d2p1:Barcode2>
   <d2p1:BarcodeExtraList>
    <d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
     <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
    </d2p1:ProductExtraBarcode>
    <d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
     <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
    </d2p1:ProductExtraBarcode>
   </d2p1:BarcodeExtraList>
   <d2p1:BrandId>8</d2p1:BrandId>
   <d2p1:Brandname>sample string 9</d2p1:Brandname>
   <d2p1:BuyCountIncrement>1</d2p1:BuyCountIncrement>
   <d2p1:BuyPrice>23</d2p1:BuyPrice>
   <d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>true</d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>
   <d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>true</d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>
   <d2p1:CreditorDiscountGroupId>1</d2p1:CreditorDiscountGroupId>
   <d2p1:DateTimeAdded>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:DateTimeAdded>
   <d2p1:DateTimeLastChanged>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:DateTimeLastChanged>
   <d2p1:Descriptions>
    <d2p1:Translation>
     <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:Translation>
    <d2p1:Translation>
     <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:Translation>
   </d2p1:Descriptions>
   <d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>true</d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>
   <d2p1:ExternalStockActiveSupplier>1</d2p1:ExternalStockActiveSupplier>
   <d2p1:FreeStock>28</d2p1:FreeStock>
   <d2p1:FreeValues>
    <d2p1:FreeValue>
     <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:FreeValue>
    <d2p1:FreeValue>
     <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:FreeValue>
   </d2p1:FreeValues>
   <d2p1:ImageUrl1>sample string 11</d2p1:ImageUrl1>
   <d2p1:ImageUrl2>sample string 13</d2p1:ImageUrl2>
   <d2p1:ImageUrl3>sample string 15</d2p1:ImageUrl3>
   <d2p1:Imagename1>sample string 10</d2p1:Imagename1>
   <d2p1:Imagename2>sample string 12</d2p1:Imagename2>
   <d2p1:Imagename3>sample string 14</d2p1:Imagename3>
   <d2p1:IsAssemblyProduct>true</d2p1:IsAssemblyProduct>
   <d2p1:IsComposedProduct>true</d2p1:IsComposedProduct>
   <d2p1:MinSaleAmount>18</d2p1:MinSaleAmount>
   <d2p1:MinSaleAmountWebshop>1</d2p1:MinSaleAmountWebshop>
   <d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>1</d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>
   <d2p1:MinimalStock>1</d2p1:MinimalStock>
   <d2p1:NextDelivery>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:NextDelivery>
   <d2p1:Offer>
    <d2p1:EndDate>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:EndDate>
    <d2p1:FromPrice>1</d2p1:FromPrice>
    <d2p1:OfferGroupId>1</d2p1:OfferGroupId>
    <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
    <d2p1:StartDate>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:StartDate>
    <d2p1:ToPrice>1</d2p1:ToPrice>
   </d2p1:Offer>
   <d2p1:PCSinInsidePackage>40</d2p1:PCSinInsidePackage>
   <d2p1:PCSinOutsidePackage>41</d2p1:PCSinOutsidePackage>
   <d2p1:ProductCode>sample string 2</d2p1:ProductCode>
   <d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>39</d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>
   <d2p1:ProductGroupId1>24</d2p1:ProductGroupId1>
   <d2p1:ProductGroups>
    <d2p1:ProductGroup>
     <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
     <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
     <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
     <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
     <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
     <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
     <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
     <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
    </d2p1:ProductGroup>
    <d2p1:ProductGroup>
     <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
     <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
     <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
     <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
     <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
     <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
     <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
     <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
    </d2p1:ProductGroup>
   </d2p1:ProductGroups>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:ProductInfo>sample string 5</d2p1:ProductInfo>
   <d2p1:ProductName1>sample string 3</d2p1:ProductName1>
   <d2p1:ProductName2>sample string 4</d2p1:ProductName2>
   <d2p1:ProductType1>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType1>
   <d2p1:ProductType2>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType2>
   <d2p1:ProductType3>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType3>
   <d2p1:ProductType4>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType4>
   <d2p1:ProductType5>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType5>
   <d2p1:SaleCountIncrement>1</d2p1:SaleCountIncrement>
   <d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>1</d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>
   <d2p1:SaleCountIncrementWebshop>1</d2p1:SaleCountIncrementWebshop>
   <d2p1:SellPriceAdvice>1</d2p1:SellPriceAdvice>
   <d2p1:SellPriceGross>20</d2p1:SellPriceGross>
   <d2p1:SellPriceLowestForWebshop>1</d2p1:SellPriceLowestForWebshop>
   <d2p1:ShiftPrices>
    <d2p1:ProductShiftPrice>
     <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
     <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
     <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
     <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
     <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
     <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
     <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
    </d2p1:ProductShiftPrice>
    <d2p1:ProductShiftPrice>
     <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
     <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
     <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
     <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
     <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
     <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
     <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
    </d2p1:ProductShiftPrice>
   </d2p1:ShiftPrices>
   <d2p1:Sorting>1</d2p1:Sorting>
   <d2p1:StatusId>6</d2p1:StatusId>
   <d2p1:Statusname>sample string 7</d2p1:Statusname>
   <d2p1:SubUnit_ParentId>1</d2p1:SubUnit_ParentId>
   <d2p1:Unit>sample string 16</d2p1:Unit>
   <d2p1:UnitId>17</d2p1:UnitId>
   <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
   <d2p1:VatPercent>19</d2p1:VatPercent>
   <d2p1:Volume>22</d2p1:Volume>
   <d2p1:WareHouses>
    <d2p1:ProductStockWarehouse>
     <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
     <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
     <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
     <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
     <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
    </d2p1:ProductStockWarehouse>
    <d2p1:ProductStockWarehouse>
     <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
     <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
     <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
     <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
     <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
    </d2p1:ProductStockWarehouse>
   </d2p1:WareHouses>
   <d2p1:Weight>21</d2p1:Weight>
  </d2p1:Product>
  <d2p1:Product>
   <d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>1</d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>
   <d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>1</d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>
   <d2p1:BarCode1>sample string 31</d2p1:BarCode1>
   <d2p1:Barcode2>sample string 37</d2p1:Barcode2>
   <d2p1:BarcodeExtraList>
    <d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
     <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
    </d2p1:ProductExtraBarcode>
    <d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
     <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
    </d2p1:ProductExtraBarcode>
   </d2p1:BarcodeExtraList>
   <d2p1:BrandId>8</d2p1:BrandId>
   <d2p1:Brandname>sample string 9</d2p1:Brandname>
   <d2p1:BuyCountIncrement>1</d2p1:BuyCountIncrement>
   <d2p1:BuyPrice>23</d2p1:BuyPrice>
   <d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>true</d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>
   <d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>true</d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>
   <d2p1:CreditorDiscountGroupId>1</d2p1:CreditorDiscountGroupId>
   <d2p1:DateTimeAdded>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:DateTimeAdded>
   <d2p1:DateTimeLastChanged>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:DateTimeLastChanged>
   <d2p1:Descriptions>
    <d2p1:Translation>
     <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:Translation>
    <d2p1:Translation>
     <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:Translation>
   </d2p1:Descriptions>
   <d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>true</d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>
   <d2p1:ExternalStockActiveSupplier>1</d2p1:ExternalStockActiveSupplier>
   <d2p1:FreeStock>28</d2p1:FreeStock>
   <d2p1:FreeValues>
    <d2p1:FreeValue>
     <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:FreeValue>
    <d2p1:FreeValue>
     <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:FreeValue>
   </d2p1:FreeValues>
   <d2p1:ImageUrl1>sample string 11</d2p1:ImageUrl1>
   <d2p1:ImageUrl2>sample string 13</d2p1:ImageUrl2>
   <d2p1:ImageUrl3>sample string 15</d2p1:ImageUrl3>
   <d2p1:Imagename1>sample string 10</d2p1:Imagename1>
   <d2p1:Imagename2>sample string 12</d2p1:Imagename2>
   <d2p1:Imagename3>sample string 14</d2p1:Imagename3>
   <d2p1:IsAssemblyProduct>true</d2p1:IsAssemblyProduct>
   <d2p1:IsComposedProduct>true</d2p1:IsComposedProduct>
   <d2p1:MinSaleAmount>18</d2p1:MinSaleAmount>
   <d2p1:MinSaleAmountWebshop>1</d2p1:MinSaleAmountWebshop>
   <d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>1</d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>
   <d2p1:MinimalStock>1</d2p1:MinimalStock>
   <d2p1:NextDelivery>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:NextDelivery>
   <d2p1:Offer>
    <d2p1:EndDate>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:EndDate>
    <d2p1:FromPrice>1</d2p1:FromPrice>
    <d2p1:OfferGroupId>1</d2p1:OfferGroupId>
    <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
    <d2p1:StartDate>2022-12-05T15:11:38.8823562+01:00</d2p1:StartDate>
    <d2p1:ToPrice>1</d2p1:ToPrice>
   </d2p1:Offer>
   <d2p1:PCSinInsidePackage>40</d2p1:PCSinInsidePackage>
   <d2p1:PCSinOutsidePackage>41</d2p1:PCSinOutsidePackage>
   <d2p1:ProductCode>sample string 2</d2p1:ProductCode>
   <d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>39</d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>
   <d2p1:ProductGroupId1>24</d2p1:ProductGroupId1>
   <d2p1:ProductGroups>
    <d2p1:ProductGroup>
     <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
     <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
     <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
     <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
     <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
     <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
     <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
     <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
    </d2p1:ProductGroup>
    <d2p1:ProductGroup>
     <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
     <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
     <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
     <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
     <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
     <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
     <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
     <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
    </d2p1:ProductGroup>
   </d2p1:ProductGroups>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:ProductInfo>sample string 5</d2p1:ProductInfo>
   <d2p1:ProductName1>sample string 3</d2p1:ProductName1>
   <d2p1:ProductName2>sample string 4</d2p1:ProductName2>
   <d2p1:ProductType1>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType1>
   <d2p1:ProductType2>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType2>
   <d2p1:ProductType3>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType3>
   <d2p1:ProductType4>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType4>
   <d2p1:ProductType5>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
   </d2p1:ProductType5>
   <d2p1:SaleCountIncrement>1</d2p1:SaleCountIncrement>
   <d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>1</d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>
   <d2p1:SaleCountIncrementWebshop>1</d2p1:SaleCountIncrementWebshop>
   <d2p1:SellPriceAdvice>1</d2p1:SellPriceAdvice>
   <d2p1:SellPriceGross>20</d2p1:SellPriceGross>
   <d2p1:SellPriceLowestForWebshop>1</d2p1:SellPriceLowestForWebshop>
   <d2p1:ShiftPrices>
    <d2p1:ProductShiftPrice>
     <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
     <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
     <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
     <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
     <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
     <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
     <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
    </d2p1:ProductShiftPrice>
    <d2p1:ProductShiftPrice>
     <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
     <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
     <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
     <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
     <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
     <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
     <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
    </d2p1:ProductShiftPrice>
   </d2p1:ShiftPrices>
   <d2p1:Sorting>1</d2p1:Sorting>
   <d2p1:StatusId>6</d2p1:StatusId>
   <d2p1:Statusname>sample string 7</d2p1:Statusname>
   <d2p1:SubUnit_ParentId>1</d2p1:SubUnit_ParentId>
   <d2p1:Unit>sample string 16</d2p1:Unit>
   <d2p1:UnitId>17</d2p1:UnitId>
   <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
   <d2p1:VatPercent>19</d2p1:VatPercent>
   <d2p1:Volume>22</d2p1:Volume>
   <d2p1:WareHouses>
    <d2p1:ProductStockWarehouse>
     <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
     <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
     <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
     <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
     <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
    </d2p1:ProductStockWarehouse>
    <d2p1:ProductStockWarehouse>
     <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
     <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
     <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
     <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
     <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
    </d2p1:ProductStockWarehouse>
   </d2p1:WareHouses>
   <d2p1:Weight>21</d2p1:Weight>
  </d2p1:Product>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfProductLnN1pw8Y>