POST Stock/GetExternalStockForActiveSuppliers

Ophalen van externe voorraadstanden voor actieve leveranciers

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ProductStockExternalFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
ProductStockFrom

Vanaf voorraad

integer

None.

DateTimeLastUpdateSince

Laatste update sinds

date

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "ProductStockFrom": 1,
 "DateTimeLastUpdateSince": "2022-12-05T16:27:41.0696159+01:00"
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ProductStockExternalFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <DateTimeLastUpdateSince>2022-12-05T16:27:41.0696159+01:00</DateTimeLastUpdateSince>
 <ProductStockFrom>1</ProductStockFrom>
</ProductStockExternalFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfProductStockSuppliers
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of ProductStockSuppliers

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "SupplierId": 1,
   "ProductId": 2,
   "Qty": 3.0
  },
  {
   "SupplierId": 1,
   "ProductId": 2,
   "Qty": 3.0
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfProductStockSuppliersLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:ProductStockSuppliers>
   <d2p1:ProductId>2</d2p1:ProductId>
   <d2p1:Qty>3</d2p1:Qty>
   <d2p1:SupplierId>1</d2p1:SupplierId>
  </d2p1:ProductStockSuppliers>
  <d2p1:ProductStockSuppliers>
   <d2p1:ProductId>2</d2p1:ProductId>
   <d2p1:Qty>3</d2p1:Qty>
   <d2p1:SupplierId>1</d2p1:SupplierId>
  </d2p1:ProductStockSuppliers>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfProductStockSuppliersLnN1pw8Y>