POST Stock/GetProductStockLocationsWithName

Verkrijg de huidige voorraadlocaties van het product op basis van het filter.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

StockGetProductStockLocationsWithNameFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
ProductsWithWarehouse

Lijst met combinatie ProductID en WarehouseID

Collection of ProductIdWarehouseId

None.

ShowNegativeLocations

Toon negatieve locaties

boolean

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "ProductsWithWarehouse": [
  {
   "ProductId": 1,
   "WarehouseId": 1,
   "StockLocationId": 1
  },
  {
   "ProductId": 1,
   "WarehouseId": 1,
   "StockLocationId": 1
  }
 ],
 "ShowNegativeLocations": true
}

application/xml, text/xml

Sample:
<StockGetProductStockLocationsWithNameFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <ProductsWithWarehouse xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:ProductIdWarehouseId>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:StockLocationId>1</d2p1:StockLocationId>
   <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
  </d2p1:ProductIdWarehouseId>
  <d2p1:ProductIdWarehouseId>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:StockLocationId>1</d2p1:StockLocationId>
   <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
  </d2p1:ProductIdWarehouseId>
 </ProductsWithWarehouse>
 <ShowNegativeLocations>true</ShowNegativeLocations>
</StockGetProductStockLocationsWithNameFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfStockLocationForProduct
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of StockLocationForProduct

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "NumberOfStockLocations": 2,
   "ProductId": 1,
   "StockLocations": [
    {
     "IsDefault": true,
     "Location": "sample string 2",
     "LocationId": 3,
     "Qty": 4.0,
     "WarehouseSortId": 5,
     "RowSortId": 6,
     "ColumnSortId": 7,
     "LocationSortId": 8
    },
    {
     "IsDefault": true,
     "Location": "sample string 2",
     "LocationId": 3,
     "Qty": 4.0,
     "WarehouseSortId": 5,
     "RowSortId": 6,
     "ColumnSortId": 7,
     "LocationSortId": 8
    }
   ]
  },
  {
   "NumberOfStockLocations": 2,
   "ProductId": 1,
   "StockLocations": [
    {
     "IsDefault": true,
     "Location": "sample string 2",
     "LocationId": 3,
     "Qty": 4.0,
     "WarehouseSortId": 5,
     "RowSortId": 6,
     "ColumnSortId": 7,
     "LocationSortId": 8
    },
    {
     "IsDefault": true,
     "Location": "sample string 2",
     "LocationId": 3,
     "Qty": 4.0,
     "WarehouseSortId": 5,
     "RowSortId": 6,
     "ColumnSortId": 7,
     "LocationSortId": 8
    }
   ]
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfStockLocationForProductLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:StockLocationForProduct>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:StockLocations>
    <d2p1:StockLocationForProductItem>
     <d2p1:ColumnSortId>7</d2p1:ColumnSortId>
     <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
     <d2p1:Location>sample string 2</d2p1:Location>
     <d2p1:LocationId>3</d2p1:LocationId>
     <d2p1:LocationSortId>8</d2p1:LocationSortId>
     <d2p1:Qty>4</d2p1:Qty>
     <d2p1:RowSortId>6</d2p1:RowSortId>
     <d2p1:WarehouseSortId>5</d2p1:WarehouseSortId>
    </d2p1:StockLocationForProductItem>
    <d2p1:StockLocationForProductItem>
     <d2p1:ColumnSortId>7</d2p1:ColumnSortId>
     <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
     <d2p1:Location>sample string 2</d2p1:Location>
     <d2p1:LocationId>3</d2p1:LocationId>
     <d2p1:LocationSortId>8</d2p1:LocationSortId>
     <d2p1:Qty>4</d2p1:Qty>
     <d2p1:RowSortId>6</d2p1:RowSortId>
     <d2p1:WarehouseSortId>5</d2p1:WarehouseSortId>
    </d2p1:StockLocationForProductItem>
   </d2p1:StockLocations>
  </d2p1:StockLocationForProduct>
  <d2p1:StockLocationForProduct>
   <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
   <d2p1:StockLocations>
    <d2p1:StockLocationForProductItem>
     <d2p1:ColumnSortId>7</d2p1:ColumnSortId>
     <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
     <d2p1:Location>sample string 2</d2p1:Location>
     <d2p1:LocationId>3</d2p1:LocationId>
     <d2p1:LocationSortId>8</d2p1:LocationSortId>
     <d2p1:Qty>4</d2p1:Qty>
     <d2p1:RowSortId>6</d2p1:RowSortId>
     <d2p1:WarehouseSortId>5</d2p1:WarehouseSortId>
    </d2p1:StockLocationForProductItem>
    <d2p1:StockLocationForProductItem>
     <d2p1:ColumnSortId>7</d2p1:ColumnSortId>
     <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
     <d2p1:Location>sample string 2</d2p1:Location>
     <d2p1:LocationId>3</d2p1:LocationId>
     <d2p1:LocationSortId>8</d2p1:LocationSortId>
     <d2p1:Qty>4</d2p1:Qty>
     <d2p1:RowSortId>6</d2p1:RowSortId>
     <d2p1:WarehouseSortId>5</d2p1:WarehouseSortId>
    </d2p1:StockLocationForProductItem>
   </d2p1:StockLocations>
  </d2p1:StockLocationForProduct>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfStockLocationForProductLnN1pw8Y>