POST Stock/PostCreateStockMovement

Maak een voorraad verplaatsing aan Return True wanneer gelukt, anders foutmelding.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Het verplaatsings-object

ProductStockMovement
NameDescriptionTypeAdditional information
Items

Lijst met artikelen die verplaatst moeten worden

Collection of ProductStockMovementItem

None.

FromStockLocationId

Vanaf welke voorraadlocatie de Items geboekt moeten worden Dit veld of FromWarehouseId is vereist bij het request.

integer

None.

FromWarehouseId

ID van het warenhuis. FromStockLocationId of dit veld moet gevuld zijn. LET OP! Bij het opgeven van dit veld berekent het systeem de voorraadlocaties waar de mutatie vandaan moet komen! Dit kan tot ongewenste situaties leiden in uw administratie.

integer

None.

ToStockLocationId

Naar welke voorraadlocatie de Items geboekt moeten worden

integer

None.

Notes

Notities van de voorraad verplaatsing

string

None.

Name

De naam van de voorraad verplaatsing

string

None.

DatabaseAdministrationId

ID van de administratie

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Items": [
  {
   "ProductId": 1,
   "MutationAmount": 2.0
  },
  {
   "ProductId": 1,
   "MutationAmount": 2.0
  }
 ],
 "FromStockLocationId": 1,
 "FromWarehouseId": 1,
 "ToStockLocationId": 1,
 "Notes": "sample string 2",
 "Name": "sample string 3",
 "DatabaseAdministrationId": 4
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ProductStockMovement xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <DatabaseAdministrationId>4</DatabaseAdministrationId>
 <FromStockLocationId>1</FromStockLocationId>
 <FromWarehouseId>1</FromWarehouseId>
 <Items>
  <ProductStockMovementItem>
   <MutationAmount>2</MutationAmount>
   <ProductId>1</ProductId>
  </ProductStockMovementItem>
  <ProductStockMovementItem>
   <MutationAmount>2</MutationAmount>
   <ProductId>1</ProductId>
  </ProductStockMovementItem>
 </Items>
 <Name>sample string 3</Name>
 <Notes>sample string 2</Notes>
 <ToStockLocationId>1</ToStockLocationId>
</ProductStockMovement>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfBoolean
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

boolean

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": true,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfboolean xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>true</Value>
</Logic4ResponseOfboolean>