POST Stock/UpdateDefaultPickLocations

Verander de standaard picklocatie van artikelen naar een andere voorraad locatie

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Collection of ChangeProductDefaultPickLocation
NameDescriptionTypeAdditional information
ProductId

Het ID van het Product

integer

None.

WarehouseStockLocationId

De nieuwe Picklocatie van het artikel

integer

None.

WarehouseId

Indien er filiaal gebonden inkoop en verkoop-systeem is, de waarde van het huidige warehouse meesturen

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "ProductId": 1,
  "WarehouseStockLocationId": 2,
  "WarehouseId": 1
 },
 {
  "ProductId": 1,
  "WarehouseStockLocationId": 2,
  "WarehouseId": 1
 }
]

application/xml, text/xml

Sample:
<ArrayOfChangeProductDefaultPickLocation xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <ChangeProductDefaultPickLocation>
  <ProductId>1</ProductId>
  <WarehouseId>1</WarehouseId>
  <WarehouseStockLocationId>2</WarehouseStockLocationId>
 </ChangeProductDefaultPickLocation>
 <ChangeProductDefaultPickLocation>
  <ProductId>1</ProductId>
  <WarehouseId>1</WarehouseId>
  <WarehouseStockLocationId>2</WarehouseStockLocationId>
 </ChangeProductDefaultPickLocation>
</ArrayOfChangeProductDefaultPickLocation>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfBoolean
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

boolean

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": true,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfboolean xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value>true</Value>
</Logic4ResponseOfboolean>