POST Stock/UpdateOrCreateStockControlHeads

Voeg een nieuwe voorraadcontrole toe of update de meegegeven head met de bijbehorende rijen als het id van _head is meegegeven.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ProductStockControlHead
NameDescriptionTypeAdditional information
CreatedDate

Datum van aanmaken

date

None.

Id

Het ID van de voorraadcontrole Indien deze waarde leeg is, zal er bij een POST een nieuwe aangemaakt worden ipv het updaten.

integer

None.

LocationName

De naam van de locatie

string

None.

LocationId

Het ID van de locatie

integer

None.

ProcessDate

De datum van het verwerken

date

None.

Username

De gebruikersnaam van de gebruiker die de voorraadcontrole heeft aangemaakt

string

None.

UserId

Het ID van de gebruiker Als de waarde NULL is, dan wordt de UserID van de UserBearer gebruikt

integer

None.

Rows

De voorraadcontrole rijen

Collection of ProductStockControlRow

None.

EventLog

Het log dat bij de controle hoort.

string

None.

WarehouseStockControlEmailTemplateId

Email template die mee kan gestuurd worden.

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "CreatedDate": "2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00",
 "Id": 1,
 "LocationName": "sample string 2",
 "LocationId": 3,
 "ProcessDate": "2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00",
 "Username": "sample string 4",
 "UserId": 1,
 "Rows": [
  {
   "Id": 1,
   "ProductStockHeadId": 1,
   "ProductId": 1,
   "ProductDescription": "sample string 2",
   "ProductDescription2": "sample string 3",
   "Vendorcode": "sample string 4",
   "StockTotal": 5.0,
   "StockOnCurrentLocation": 6.0,
   "StockCountedByUser": 1.0,
   "StockLevelDate": "2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00",
   "Barcode": "sample string 8",
   "ProductCode": "sample string 9",
   "Barcode2": "sample string 10",
   "SystemBarcode": "sample string 11",
   "BarcodeExtraList": [
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    },
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    }
   ]
  },
  {
   "Id": 1,
   "ProductStockHeadId": 1,
   "ProductId": 1,
   "ProductDescription": "sample string 2",
   "ProductDescription2": "sample string 3",
   "Vendorcode": "sample string 4",
   "StockTotal": 5.0,
   "StockOnCurrentLocation": 6.0,
   "StockCountedByUser": 1.0,
   "StockLevelDate": "2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00",
   "Barcode": "sample string 8",
   "ProductCode": "sample string 9",
   "Barcode2": "sample string 10",
   "SystemBarcode": "sample string 11",
   "BarcodeExtraList": [
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    },
    {
     "Barcode": "sample string 1",
     "Qty": 2
    }
   ]
  }
 ],
 "EventLog": "sample string 5",
 "WarehouseStockControlEmailTemplateId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<ProductStockControlHead xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
 <CreatedDate>2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00</CreatedDate>
 <EventLog>sample string 5</EventLog>
 <Id>1</Id>
 <LocationId>3</LocationId>
 <LocationName>sample string 2</LocationName>
 <ProcessDate>2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00</ProcessDate>
 <Rows>
  <ProductStockControlRow>
   <Barcode>sample string 8</Barcode>
   <Barcode2>sample string 10</Barcode2>
   <BarcodeExtraList>
    <ProductExtraBarcode>
     <Barcode>sample string 1</Barcode>
     <Qty>2</Qty>
    </ProductExtraBarcode>
    <ProductExtraBarcode>
     <Barcode>sample string 1</Barcode>
     <Qty>2</Qty>
    </ProductExtraBarcode>
   </BarcodeExtraList>
   <Id>1</Id>
   <ProductCode>sample string 9</ProductCode>
   <ProductDescription>sample string 2</ProductDescription>
   <ProductDescription2>sample string 3</ProductDescription2>
   <ProductId>1</ProductId>
   <ProductStockHeadId>1</ProductStockHeadId>
   <StockCountedByUser>1</StockCountedByUser>
   <StockLevelDate>2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00</StockLevelDate>
   <StockOnCurrentLocation>6</StockOnCurrentLocation>
   <StockTotal>5</StockTotal>
   <SystemBarcode>sample string 11</SystemBarcode>
   <Vendorcode>sample string 4</Vendorcode>
  </ProductStockControlRow>
  <ProductStockControlRow>
   <Barcode>sample string 8</Barcode>
   <Barcode2>sample string 10</Barcode2>
   <BarcodeExtraList>
    <ProductExtraBarcode>
     <Barcode>sample string 1</Barcode>
     <Qty>2</Qty>
    </ProductExtraBarcode>
    <ProductExtraBarcode>
     <Barcode>sample string 1</Barcode>
     <Qty>2</Qty>
    </ProductExtraBarcode>
   </BarcodeExtraList>
   <Id>1</Id>
   <ProductCode>sample string 9</ProductCode>
   <ProductDescription>sample string 2</ProductDescription>
   <ProductDescription2>sample string 3</ProductDescription2>
   <ProductId>1</ProductId>
   <ProductStockHeadId>1</ProductStockHeadId>
   <StockCountedByUser>1</StockCountedByUser>
   <StockLevelDate>2022-12-05T16:42:47.4697025+01:00</StockLevelDate>
   <StockOnCurrentLocation>6</StockOnCurrentLocation>
   <StockTotal>5</StockTotal>
   <SystemBarcode>sample string 11</SystemBarcode>
   <Vendorcode>sample string 4</Vendorcode>
  </ProductStockControlRow>
 </Rows>
 <UserId>1</UserId>
 <Username>sample string 4</Username>
 <WarehouseStockControlEmailTemplateId>1</WarehouseStockControlEmailTemplateId>
</ProductStockControlHead>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseOfProductStockControlHead
NameDescriptionTypeAdditional information
Value

ProductStockControlHead

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Value": {
  "CreatedDate": "2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00",
  "Id": 1,
  "LocationName": "sample string 2",
  "LocationId": 3,
  "ProcessDate": "2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00",
  "Username": "sample string 4",
  "UserId": 1,
  "Rows": [
   {
    "Id": 1,
    "ProductStockHeadId": 1,
    "ProductId": 1,
    "ProductDescription": "sample string 2",
    "ProductDescription2": "sample string 3",
    "Vendorcode": "sample string 4",
    "StockTotal": 5.0,
    "StockOnCurrentLocation": 6.0,
    "StockCountedByUser": 1.0,
    "StockLevelDate": "2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00",
    "Barcode": "sample string 8",
    "ProductCode": "sample string 9",
    "Barcode2": "sample string 10",
    "SystemBarcode": "sample string 11",
    "BarcodeExtraList": [
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     },
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     }
    ]
   },
   {
    "Id": 1,
    "ProductStockHeadId": 1,
    "ProductId": 1,
    "ProductDescription": "sample string 2",
    "ProductDescription2": "sample string 3",
    "Vendorcode": "sample string 4",
    "StockTotal": 5.0,
    "StockOnCurrentLocation": 6.0,
    "StockCountedByUser": 1.0,
    "StockLevelDate": "2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00",
    "Barcode": "sample string 8",
    "ProductCode": "sample string 9",
    "Barcode2": "sample string 10",
    "SystemBarcode": "sample string 11",
    "BarcodeExtraList": [
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     },
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     }
    ]
   }
  ],
  "EventLog": "sample string 5",
  "WarehouseStockControlEmailTemplateId": 1
 },
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseOfProductStockControlHeadLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Value xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:CreatedDate>2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00</d2p1:CreatedDate>
  <d2p1:EventLog>sample string 5</d2p1:EventLog>
  <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
  <d2p1:LocationId>3</d2p1:LocationId>
  <d2p1:LocationName>sample string 2</d2p1:LocationName>
  <d2p1:ProcessDate>2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00</d2p1:ProcessDate>
  <d2p1:Rows>
   <d2p1:ProductStockControlRow>
    <d2p1:Barcode>sample string 8</d2p1:Barcode>
    <d2p1:Barcode2>sample string 10</d2p1:Barcode2>
    <d2p1:BarcodeExtraList>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
    </d2p1:BarcodeExtraList>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:ProductCode>sample string 9</d2p1:ProductCode>
    <d2p1:ProductDescription>sample string 2</d2p1:ProductDescription>
    <d2p1:ProductDescription2>sample string 3</d2p1:ProductDescription2>
    <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
    <d2p1:ProductStockHeadId>1</d2p1:ProductStockHeadId>
    <d2p1:StockCountedByUser>1</d2p1:StockCountedByUser>
    <d2p1:StockLevelDate>2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00</d2p1:StockLevelDate>
    <d2p1:StockOnCurrentLocation>6</d2p1:StockOnCurrentLocation>
    <d2p1:StockTotal>5</d2p1:StockTotal>
    <d2p1:SystemBarcode>sample string 11</d2p1:SystemBarcode>
    <d2p1:Vendorcode>sample string 4</d2p1:Vendorcode>
   </d2p1:ProductStockControlRow>
   <d2p1:ProductStockControlRow>
    <d2p1:Barcode>sample string 8</d2p1:Barcode>
    <d2p1:Barcode2>sample string 10</d2p1:Barcode2>
    <d2p1:BarcodeExtraList>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
    </d2p1:BarcodeExtraList>
    <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
    <d2p1:ProductCode>sample string 9</d2p1:ProductCode>
    <d2p1:ProductDescription>sample string 2</d2p1:ProductDescription>
    <d2p1:ProductDescription2>sample string 3</d2p1:ProductDescription2>
    <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
    <d2p1:ProductStockHeadId>1</d2p1:ProductStockHeadId>
    <d2p1:StockCountedByUser>1</d2p1:StockCountedByUser>
    <d2p1:StockLevelDate>2022-12-05T16:42:47.4707021+01:00</d2p1:StockLevelDate>
    <d2p1:StockOnCurrentLocation>6</d2p1:StockOnCurrentLocation>
    <d2p1:StockTotal>5</d2p1:StockTotal>
    <d2p1:SystemBarcode>sample string 11</d2p1:SystemBarcode>
    <d2p1:Vendorcode>sample string 4</d2p1:Vendorcode>
   </d2p1:ProductStockControlRow>
  </d2p1:Rows>
  <d2p1:UserId>1</d2p1:UserId>
  <d2p1:Username>sample string 4</d2p1:Username>
  <d2p1:WarehouseStockControlEmailTemplateId>1</d2p1:WarehouseStockControlEmailTemplateId>
 </Value>
</Logic4ResponseOfProductStockControlHeadLnN1pw8Y>