POST Webshop/GetWebshopUserProductList

Verkrijg een WebshopUserProductlijst (Zie eindpunt /Webshop/GetWebshopUserProductListTypes voor de types) o.b.v. webshopgebruikersnummer of debiteurnummer.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

WebshopUserProductListFilter
NameDescriptionTypeAdditional information
VisitorCode

VisitorCode

string

None.

WebshopUserProductListType

Type productlijst (winkelmandje,verlanglijstje etc) zie eindpunt /Webshop/GetWebshopUserProductListTypes

integer

None.

WebshopPricelistId

Webshopprijslijstid

integer

None.

GetHighestShiftPrice

Als deze bool op true staat wordt de prijs van de hoogste staffel als laagste webshopprijs teruggegeven

boolean

None.

CountryIdForSellPrice

Houd rekening met de verkoopprijs voor een land

integer

None.

BranchIdForSellPrice

Houd rekening met de verkoopprijs voor een filiaal

integer

None.

WebsiteDomainId

Mandje hoort bij een specifieke website

integer

None.

DebtorId

Debiteurnummer

integer

None.

WebshopUserId

Webshopgebruikersnummer

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "VisitorCode": "sample string 1",
 "WebshopUserProductListType": 2,
 "WebshopPricelistId": 1,
 "GetHighestShiftPrice": true,
 "CountryIdForSellPrice": 1,
 "BranchIdForSellPrice": 1,
 "WebsiteDomainId": 1,
 "DebtorId": 1,
 "WebshopUserId": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<WebshopUserProductListFilter xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Filters">
 <DebtorId>1</DebtorId>
 <WebshopUserId>1</WebshopUserId>
 <BranchIdForSellPrice>1</BranchIdForSellPrice>
 <CountryIdForSellPrice>1</CountryIdForSellPrice>
 <GetHighestShiftPrice>true</GetHighestShiftPrice>
 <VisitorCode>sample string 1</VisitorCode>
 <WebshopPricelistId>1</WebshopPricelistId>
 <WebshopUserProductListType>2</WebshopUserProductListType>
 <WebsiteDomainId>1</WebsiteDomainId>
</WebshopUserProductListFilter>

Response Information

Resource Description

Logic4ResponseListOfWebshopUserProduct
NameDescriptionTypeAdditional information
Records

Collection of WebshopUserProduct

None.

RecordsCounter

integer

None.

ValidationMessages

Eventuele foutmeldingen

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Records": [
  {
   "Id": 1,
   "DateTimeAdded": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
   "ProductId": 3,
   "QtyDec": 1.0,
   "Commission": "sample string 4",
   "ComposedProductParentId": 1,
   "TypeId": 5,
   "WebshopUserId": 1,
   "DebtorId": 1,
   "ProductInformation": {
    "ProductId": 1,
    "SubUnit_ParentId": 1,
    "ProductCode": "sample string 2",
    "ProductName1": "sample string 3",
    "ProductName2": "sample string 4",
    "ProductInfo": "sample string 5",
    "StatusId": 6,
    "Statusname": "sample string 7",
    "BrandId": 8,
    "Brandname": "sample string 9",
    "Imagename1": "sample string 10",
    "ImageUrl1": "sample string 11",
    "Imagename2": "sample string 12",
    "ImageUrl2": "sample string 13",
    "Imagename3": "sample string 14",
    "ImageUrl3": "sample string 15",
    "Unit": "sample string 16",
    "UnitId": 17,
    "MinSaleAmount": 18,
    "MinSaleAmountWebshop": 1,
    "MinSaleBuyAmountDropShipment": 1,
    "SaleCountIncrement": 1,
    "SaleCountIncrementWebshop": 1,
    "SaleCountIncrementDropShipment": 1,
    "VatPercent": 19.0,
    "VatCodeId": 1,
    "SellPriceGross": 20.0,
    "Weight": 21.0,
    "Volume": 22.0,
    "Offer": {
     "StartDate": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
     "EndDate": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
     "FromPrice": 1.0,
     "ToPrice": 1.0,
     "OfferGroupId": 1,
     "ProductId": 1
    },
    "SellPriceAdvice": 1.0,
    "BuyPrice": 23.0,
    "ProductGroupId1": 24,
    "BuyCountIncrement": 1,
    "SellPriceLowestForWebshop": 1.0,
    "ExcludePriceFromPricelistCalculations": true,
    "AdditionalBuyPriceAmount": 1.0,
    "AdditionalBuyPricePercentage": 1.0,
    "IsComposedProduct": true,
    "IsAssemblyProduct": true,
    "ComposedProductSetChildSellPricesToZero": true,
    "ComposedProductSetSellPriceToZero": true,
    "FreeStock": 28.0,
    "ExternalStockActiveSupplier": 1,
    "CreditorDiscountGroupId": 1,
    "DateTimeLastChanged": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
    "DateTimeAdded": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
    "BarCode1": "sample string 31",
    "FreeValues": [
     {
      "Key": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     },
     {
      "Key": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     }
    ],
    "Sorting": 1,
    "NextDelivery": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
    "Descriptions": [
     {
      "GlobalisationCode": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     },
     {
      "GlobalisationCode": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     }
    ],
    "ShiftPrices": [
     {
      "Qty": 1,
      "BuyPrice": 2.0,
      "Margin": 3.0,
      "SellPriceExcl": 4.0,
      "SellPriceGrossExcl": 5.0,
      "Description": "sample string 6",
      "DiscountType": "sample string 7"
     },
     {
      "Qty": 1,
      "BuyPrice": 2.0,
      "Margin": 3.0,
      "SellPriceExcl": 4.0,
      "SellPriceGrossExcl": 5.0,
      "Description": "sample string 6",
      "DiscountType": "sample string 7"
     }
    ],
    "ProductGroups": [
     {
      "Id": 1,
      "Name": "sample string 2",
      "ParentProductGroupId": 1,
      "Shortname": "sample string 3",
      "PictureUrl": "sample string 4",
      "SortValue": 5,
      "PictureName": "sample string 6",
      "ProductGroupTypeId": 7,
      "IsVisibleOnWebshop": true,
      "DepthLevel": 9
     },
     {
      "Id": 1,
      "Name": "sample string 2",
      "ParentProductGroupId": 1,
      "Shortname": "sample string 3",
      "PictureUrl": "sample string 4",
      "SortValue": 5,
      "PictureName": "sample string 6",
      "ProductGroupTypeId": 7,
      "IsVisibleOnWebshop": true,
      "DepthLevel": 9
     }
    ],
    "Barcode2": "sample string 37",
    "BarcodeExtraList": [
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     },
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     }
    ],
    "SystemBarcode": "sample string 38",
    "ProductGroup1ProductGroupTypeId": 39,
    "WareHouses": [
     {
      "WarehouseId": 1,
      "WarehouseName": "sample string 2",
      "MinimalStock": 3.0,
      "MaxStock": 1.0,
      "DefaultStockLocationId": 1
     },
     {
      "WarehouseId": 1,
      "WarehouseName": "sample string 2",
      "MinimalStock": 3.0,
      "MaxStock": 1.0,
      "DefaultStockLocationId": 1
     }
    ],
    "MinimalStock": 1,
    "PCSinInsidePackage": 40,
    "PCSinOutsidePackage": 41,
    "ProductType1": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType2": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType3": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType4": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType5": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    }
   }
  },
  {
   "Id": 1,
   "DateTimeAdded": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
   "ProductId": 3,
   "QtyDec": 1.0,
   "Commission": "sample string 4",
   "ComposedProductParentId": 1,
   "TypeId": 5,
   "WebshopUserId": 1,
   "DebtorId": 1,
   "ProductInformation": {
    "ProductId": 1,
    "SubUnit_ParentId": 1,
    "ProductCode": "sample string 2",
    "ProductName1": "sample string 3",
    "ProductName2": "sample string 4",
    "ProductInfo": "sample string 5",
    "StatusId": 6,
    "Statusname": "sample string 7",
    "BrandId": 8,
    "Brandname": "sample string 9",
    "Imagename1": "sample string 10",
    "ImageUrl1": "sample string 11",
    "Imagename2": "sample string 12",
    "ImageUrl2": "sample string 13",
    "Imagename3": "sample string 14",
    "ImageUrl3": "sample string 15",
    "Unit": "sample string 16",
    "UnitId": 17,
    "MinSaleAmount": 18,
    "MinSaleAmountWebshop": 1,
    "MinSaleBuyAmountDropShipment": 1,
    "SaleCountIncrement": 1,
    "SaleCountIncrementWebshop": 1,
    "SaleCountIncrementDropShipment": 1,
    "VatPercent": 19.0,
    "VatCodeId": 1,
    "SellPriceGross": 20.0,
    "Weight": 21.0,
    "Volume": 22.0,
    "Offer": {
     "StartDate": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
     "EndDate": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
     "FromPrice": 1.0,
     "ToPrice": 1.0,
     "OfferGroupId": 1,
     "ProductId": 1
    },
    "SellPriceAdvice": 1.0,
    "BuyPrice": 23.0,
    "ProductGroupId1": 24,
    "BuyCountIncrement": 1,
    "SellPriceLowestForWebshop": 1.0,
    "ExcludePriceFromPricelistCalculations": true,
    "AdditionalBuyPriceAmount": 1.0,
    "AdditionalBuyPricePercentage": 1.0,
    "IsComposedProduct": true,
    "IsAssemblyProduct": true,
    "ComposedProductSetChildSellPricesToZero": true,
    "ComposedProductSetSellPriceToZero": true,
    "FreeStock": 28.0,
    "ExternalStockActiveSupplier": 1,
    "CreditorDiscountGroupId": 1,
    "DateTimeLastChanged": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
    "DateTimeAdded": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
    "BarCode1": "sample string 31",
    "FreeValues": [
     {
      "Key": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     },
     {
      "Key": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     }
    ],
    "Sorting": 1,
    "NextDelivery": "2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00",
    "Descriptions": [
     {
      "GlobalisationCode": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     },
     {
      "GlobalisationCode": "sample string 1",
      "Value": "sample string 2"
     }
    ],
    "ShiftPrices": [
     {
      "Qty": 1,
      "BuyPrice": 2.0,
      "Margin": 3.0,
      "SellPriceExcl": 4.0,
      "SellPriceGrossExcl": 5.0,
      "Description": "sample string 6",
      "DiscountType": "sample string 7"
     },
     {
      "Qty": 1,
      "BuyPrice": 2.0,
      "Margin": 3.0,
      "SellPriceExcl": 4.0,
      "SellPriceGrossExcl": 5.0,
      "Description": "sample string 6",
      "DiscountType": "sample string 7"
     }
    ],
    "ProductGroups": [
     {
      "Id": 1,
      "Name": "sample string 2",
      "ParentProductGroupId": 1,
      "Shortname": "sample string 3",
      "PictureUrl": "sample string 4",
      "SortValue": 5,
      "PictureName": "sample string 6",
      "ProductGroupTypeId": 7,
      "IsVisibleOnWebshop": true,
      "DepthLevel": 9
     },
     {
      "Id": 1,
      "Name": "sample string 2",
      "ParentProductGroupId": 1,
      "Shortname": "sample string 3",
      "PictureUrl": "sample string 4",
      "SortValue": 5,
      "PictureName": "sample string 6",
      "ProductGroupTypeId": 7,
      "IsVisibleOnWebshop": true,
      "DepthLevel": 9
     }
    ],
    "Barcode2": "sample string 37",
    "BarcodeExtraList": [
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     },
     {
      "Barcode": "sample string 1",
      "Qty": 2
     }
    ],
    "SystemBarcode": "sample string 38",
    "ProductGroup1ProductGroupTypeId": 39,
    "WareHouses": [
     {
      "WarehouseId": 1,
      "WarehouseName": "sample string 2",
      "MinimalStock": 3.0,
      "MaxStock": 1.0,
      "DefaultStockLocationId": 1
     },
     {
      "WarehouseId": 1,
      "WarehouseName": "sample string 2",
      "MinimalStock": 3.0,
      "MaxStock": 1.0,
      "DefaultStockLocationId": 1
     }
    ],
    "MinimalStock": 1,
    "PCSinInsidePackage": 40,
    "PCSinOutsidePackage": 41,
    "ProductType1": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType2": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType3": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType4": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    },
    "ProductType5": {
     "Id": 1,
     "Value": "sample string 2"
    }
   }
  }
 ],
 "RecordsCounter": 2,
 "ValidationMessages": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Logic4ResponseListOfWebshopUserProductLnN1pw8Y xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.ResponseModels">
 <ValidationMessages xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
  <d2p1:string>sample string 2</d2p1:string>
 </ValidationMessages>
 <Records xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Webware.Logic4.Classes.Models">
  <d2p1:WebshopUserProduct>
   <d2p1:Commission>sample string 4</d2p1:Commission>
   <d2p1:ComposedProductParentId>1</d2p1:ComposedProductParentId>
   <d2p1:DateTimeAdded>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:DateTimeAdded>
   <d2p1:DebtorId>1</d2p1:DebtorId>
   <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   <d2p1:ProductId>3</d2p1:ProductId>
   <d2p1:ProductInformation>
    <d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>1</d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>
    <d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>1</d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>
    <d2p1:BarCode1>sample string 31</d2p1:BarCode1>
    <d2p1:Barcode2>sample string 37</d2p1:Barcode2>
    <d2p1:BarcodeExtraList>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
    </d2p1:BarcodeExtraList>
    <d2p1:BrandId>8</d2p1:BrandId>
    <d2p1:Brandname>sample string 9</d2p1:Brandname>
    <d2p1:BuyCountIncrement>1</d2p1:BuyCountIncrement>
    <d2p1:BuyPrice>23</d2p1:BuyPrice>
    <d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>true</d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>
    <d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>true</d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>
    <d2p1:CreditorDiscountGroupId>1</d2p1:CreditorDiscountGroupId>
    <d2p1:DateTimeAdded>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:DateTimeAdded>
    <d2p1:DateTimeLastChanged>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:DateTimeLastChanged>
    <d2p1:Descriptions>
     <d2p1:Translation>
      <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:Translation>
     <d2p1:Translation>
      <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:Translation>
    </d2p1:Descriptions>
    <d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>true</d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>
    <d2p1:ExternalStockActiveSupplier>1</d2p1:ExternalStockActiveSupplier>
    <d2p1:FreeStock>28</d2p1:FreeStock>
    <d2p1:FreeValues>
     <d2p1:FreeValue>
      <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:FreeValue>
     <d2p1:FreeValue>
      <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:FreeValue>
    </d2p1:FreeValues>
    <d2p1:ImageUrl1>sample string 11</d2p1:ImageUrl1>
    <d2p1:ImageUrl2>sample string 13</d2p1:ImageUrl2>
    <d2p1:ImageUrl3>sample string 15</d2p1:ImageUrl3>
    <d2p1:Imagename1>sample string 10</d2p1:Imagename1>
    <d2p1:Imagename2>sample string 12</d2p1:Imagename2>
    <d2p1:Imagename3>sample string 14</d2p1:Imagename3>
    <d2p1:IsAssemblyProduct>true</d2p1:IsAssemblyProduct>
    <d2p1:IsComposedProduct>true</d2p1:IsComposedProduct>
    <d2p1:MinSaleAmount>18</d2p1:MinSaleAmount>
    <d2p1:MinSaleAmountWebshop>1</d2p1:MinSaleAmountWebshop>
    <d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>1</d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>
    <d2p1:MinimalStock>1</d2p1:MinimalStock>
    <d2p1:NextDelivery>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:NextDelivery>
    <d2p1:Offer>
     <d2p1:EndDate>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:EndDate>
     <d2p1:FromPrice>1</d2p1:FromPrice>
     <d2p1:OfferGroupId>1</d2p1:OfferGroupId>
     <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
     <d2p1:StartDate>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:StartDate>
     <d2p1:ToPrice>1</d2p1:ToPrice>
    </d2p1:Offer>
    <d2p1:PCSinInsidePackage>40</d2p1:PCSinInsidePackage>
    <d2p1:PCSinOutsidePackage>41</d2p1:PCSinOutsidePackage>
    <d2p1:ProductCode>sample string 2</d2p1:ProductCode>
    <d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>39</d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>
    <d2p1:ProductGroupId1>24</d2p1:ProductGroupId1>
    <d2p1:ProductGroups>
     <d2p1:ProductGroup>
      <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
      <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
      <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
      <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
      <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
      <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
      <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
      <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
      <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
      <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
     </d2p1:ProductGroup>
     <d2p1:ProductGroup>
      <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
      <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
      <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
      <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
      <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
      <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
      <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
      <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
      <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
      <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
     </d2p1:ProductGroup>
    </d2p1:ProductGroups>
    <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
    <d2p1:ProductInfo>sample string 5</d2p1:ProductInfo>
    <d2p1:ProductName1>sample string 3</d2p1:ProductName1>
    <d2p1:ProductName2>sample string 4</d2p1:ProductName2>
    <d2p1:ProductType1>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType1>
    <d2p1:ProductType2>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType2>
    <d2p1:ProductType3>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType3>
    <d2p1:ProductType4>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType4>
    <d2p1:ProductType5>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType5>
    <d2p1:SaleCountIncrement>1</d2p1:SaleCountIncrement>
    <d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>1</d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>
    <d2p1:SaleCountIncrementWebshop>1</d2p1:SaleCountIncrementWebshop>
    <d2p1:SellPriceAdvice>1</d2p1:SellPriceAdvice>
    <d2p1:SellPriceGross>20</d2p1:SellPriceGross>
    <d2p1:SellPriceLowestForWebshop>1</d2p1:SellPriceLowestForWebshop>
    <d2p1:ShiftPrices>
     <d2p1:ProductShiftPrice>
      <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
      <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
      <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
      <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
      <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
      <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
      <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
     </d2p1:ProductShiftPrice>
     <d2p1:ProductShiftPrice>
      <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
      <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
      <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
      <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
      <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
      <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
      <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
     </d2p1:ProductShiftPrice>
    </d2p1:ShiftPrices>
    <d2p1:Sorting>1</d2p1:Sorting>
    <d2p1:StatusId>6</d2p1:StatusId>
    <d2p1:Statusname>sample string 7</d2p1:Statusname>
    <d2p1:SubUnit_ParentId>1</d2p1:SubUnit_ParentId>
    <d2p1:Unit>sample string 16</d2p1:Unit>
    <d2p1:UnitId>17</d2p1:UnitId>
    <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
    <d2p1:VatPercent>19</d2p1:VatPercent>
    <d2p1:Volume>22</d2p1:Volume>
    <d2p1:WareHouses>
     <d2p1:ProductStockWarehouse>
      <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
      <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
      <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
      <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
      <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
     </d2p1:ProductStockWarehouse>
     <d2p1:ProductStockWarehouse>
      <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
      <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
      <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
      <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
      <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
     </d2p1:ProductStockWarehouse>
    </d2p1:WareHouses>
    <d2p1:Weight>21</d2p1:Weight>
   </d2p1:ProductInformation>
   <d2p1:QtyDec>1</d2p1:QtyDec>
   <d2p1:TypeId>5</d2p1:TypeId>
   <d2p1:WebshopUserId>1</d2p1:WebshopUserId>
  </d2p1:WebshopUserProduct>
  <d2p1:WebshopUserProduct>
   <d2p1:Commission>sample string 4</d2p1:Commission>
   <d2p1:ComposedProductParentId>1</d2p1:ComposedProductParentId>
   <d2p1:DateTimeAdded>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:DateTimeAdded>
   <d2p1:DebtorId>1</d2p1:DebtorId>
   <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
   <d2p1:ProductId>3</d2p1:ProductId>
   <d2p1:ProductInformation>
    <d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>1</d2p1:AdditionalBuyPriceAmount>
    <d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>1</d2p1:AdditionalBuyPricePercentage>
    <d2p1:BarCode1>sample string 31</d2p1:BarCode1>
    <d2p1:Barcode2>sample string 37</d2p1:Barcode2>
    <d2p1:BarcodeExtraList>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
     <d2p1:ProductExtraBarcode>
      <d2p1:Barcode>sample string 1</d2p1:Barcode>
      <d2p1:Qty>2</d2p1:Qty>
     </d2p1:ProductExtraBarcode>
    </d2p1:BarcodeExtraList>
    <d2p1:BrandId>8</d2p1:BrandId>
    <d2p1:Brandname>sample string 9</d2p1:Brandname>
    <d2p1:BuyCountIncrement>1</d2p1:BuyCountIncrement>
    <d2p1:BuyPrice>23</d2p1:BuyPrice>
    <d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>true</d2p1:ComposedProductSetChildSellPricesToZero>
    <d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>true</d2p1:ComposedProductSetSellPriceToZero>
    <d2p1:CreditorDiscountGroupId>1</d2p1:CreditorDiscountGroupId>
    <d2p1:DateTimeAdded>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:DateTimeAdded>
    <d2p1:DateTimeLastChanged>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:DateTimeLastChanged>
    <d2p1:Descriptions>
     <d2p1:Translation>
      <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:Translation>
     <d2p1:Translation>
      <d2p1:GlobalisationCode>sample string 1</d2p1:GlobalisationCode>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:Translation>
    </d2p1:Descriptions>
    <d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>true</d2p1:ExcludePriceFromPricelistCalculations>
    <d2p1:ExternalStockActiveSupplier>1</d2p1:ExternalStockActiveSupplier>
    <d2p1:FreeStock>28</d2p1:FreeStock>
    <d2p1:FreeValues>
     <d2p1:FreeValue>
      <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:FreeValue>
     <d2p1:FreeValue>
      <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
      <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
     </d2p1:FreeValue>
    </d2p1:FreeValues>
    <d2p1:ImageUrl1>sample string 11</d2p1:ImageUrl1>
    <d2p1:ImageUrl2>sample string 13</d2p1:ImageUrl2>
    <d2p1:ImageUrl3>sample string 15</d2p1:ImageUrl3>
    <d2p1:Imagename1>sample string 10</d2p1:Imagename1>
    <d2p1:Imagename2>sample string 12</d2p1:Imagename2>
    <d2p1:Imagename3>sample string 14</d2p1:Imagename3>
    <d2p1:IsAssemblyProduct>true</d2p1:IsAssemblyProduct>
    <d2p1:IsComposedProduct>true</d2p1:IsComposedProduct>
    <d2p1:MinSaleAmount>18</d2p1:MinSaleAmount>
    <d2p1:MinSaleAmountWebshop>1</d2p1:MinSaleAmountWebshop>
    <d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>1</d2p1:MinSaleBuyAmountDropShipment>
    <d2p1:MinimalStock>1</d2p1:MinimalStock>
    <d2p1:NextDelivery>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:NextDelivery>
    <d2p1:Offer>
     <d2p1:EndDate>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:EndDate>
     <d2p1:FromPrice>1</d2p1:FromPrice>
     <d2p1:OfferGroupId>1</d2p1:OfferGroupId>
     <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
     <d2p1:StartDate>2022-12-05T15:50:31.5484432+01:00</d2p1:StartDate>
     <d2p1:ToPrice>1</d2p1:ToPrice>
    </d2p1:Offer>
    <d2p1:PCSinInsidePackage>40</d2p1:PCSinInsidePackage>
    <d2p1:PCSinOutsidePackage>41</d2p1:PCSinOutsidePackage>
    <d2p1:ProductCode>sample string 2</d2p1:ProductCode>
    <d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>39</d2p1:ProductGroup1ProductGroupTypeId>
    <d2p1:ProductGroupId1>24</d2p1:ProductGroupId1>
    <d2p1:ProductGroups>
     <d2p1:ProductGroup>
      <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
      <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
      <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
      <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
      <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
      <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
      <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
      <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
      <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
      <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
     </d2p1:ProductGroup>
     <d2p1:ProductGroup>
      <d2p1:DepthLevel>9</d2p1:DepthLevel>
      <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
      <d2p1:IsVisibleOnWebshop>true</d2p1:IsVisibleOnWebshop>
      <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
      <d2p1:ParentProductGroupId>1</d2p1:ParentProductGroupId>
      <d2p1:PictureName>sample string 6</d2p1:PictureName>
      <d2p1:PictureUrl>sample string 4</d2p1:PictureUrl>
      <d2p1:ProductGroupTypeId>7</d2p1:ProductGroupTypeId>
      <d2p1:Shortname>sample string 3</d2p1:Shortname>
      <d2p1:SortValue>5</d2p1:SortValue>
     </d2p1:ProductGroup>
    </d2p1:ProductGroups>
    <d2p1:ProductId>1</d2p1:ProductId>
    <d2p1:ProductInfo>sample string 5</d2p1:ProductInfo>
    <d2p1:ProductName1>sample string 3</d2p1:ProductName1>
    <d2p1:ProductName2>sample string 4</d2p1:ProductName2>
    <d2p1:ProductType1>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType1>
    <d2p1:ProductType2>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType2>
    <d2p1:ProductType3>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType3>
    <d2p1:ProductType4>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType4>
    <d2p1:ProductType5>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
    </d2p1:ProductType5>
    <d2p1:SaleCountIncrement>1</d2p1:SaleCountIncrement>
    <d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>1</d2p1:SaleCountIncrementDropShipment>
    <d2p1:SaleCountIncrementWebshop>1</d2p1:SaleCountIncrementWebshop>
    <d2p1:SellPriceAdvice>1</d2p1:SellPriceAdvice>
    <d2p1:SellPriceGross>20</d2p1:SellPriceGross>
    <d2p1:SellPriceLowestForWebshop>1</d2p1:SellPriceLowestForWebshop>
    <d2p1:ShiftPrices>
     <d2p1:ProductShiftPrice>
      <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
      <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
      <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
      <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
      <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
      <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
      <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
     </d2p1:ProductShiftPrice>
     <d2p1:ProductShiftPrice>
      <d2p1:BuyPrice>2</d2p1:BuyPrice>
      <d2p1:Description>sample string 6</d2p1:Description>
      <d2p1:DiscountType>sample string 7</d2p1:DiscountType>
      <d2p1:Margin>3</d2p1:Margin>
      <d2p1:Qty>1</d2p1:Qty>
      <d2p1:SellPriceExcl>4</d2p1:SellPriceExcl>
      <d2p1:SellPriceGrossExcl>5</d2p1:SellPriceGrossExcl>
     </d2p1:ProductShiftPrice>
    </d2p1:ShiftPrices>
    <d2p1:Sorting>1</d2p1:Sorting>
    <d2p1:StatusId>6</d2p1:StatusId>
    <d2p1:Statusname>sample string 7</d2p1:Statusname>
    <d2p1:SubUnit_ParentId>1</d2p1:SubUnit_ParentId>
    <d2p1:Unit>sample string 16</d2p1:Unit>
    <d2p1:UnitId>17</d2p1:UnitId>
    <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
    <d2p1:VatPercent>19</d2p1:VatPercent>
    <d2p1:Volume>22</d2p1:Volume>
    <d2p1:WareHouses>
     <d2p1:ProductStockWarehouse>
      <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
      <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
      <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
      <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
      <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
     </d2p1:ProductStockWarehouse>
     <d2p1:ProductStockWarehouse>
      <d2p1:DefaultStockLocationId>1</d2p1:DefaultStockLocationId>
      <d2p1:MaxStock>1</d2p1:MaxStock>
      <d2p1:MinimalStock>3</d2p1:MinimalStock>
      <d2p1:WarehouseId>1</d2p1:WarehouseId>
      <d2p1:WarehouseName>sample string 2</d2p1:WarehouseName>
     </d2p1:ProductStockWarehouse>
    </d2p1:WareHouses>
    <d2p1:Weight>21</d2p1:Weight>
   </d2p1:ProductInformation>
   <d2p1:QtyDec>1</d2p1:QtyDec>
   <d2p1:TypeId>5</d2p1:TypeId>
   <d2p1:WebshopUserId>1</d2p1:WebshopUserId>
  </d2p1:WebshopUserProduct>
 </Records>
</Logic4ResponseListOfWebshopUserProductLnN1pw8Y>