.NET/C#

Om connectie te leggen met onze API hebben we een SDK beschikbaar. Deze is geschreven in C# en bevat alle onderdelen van de API inclusief de autorisatie. Om gebruik te maken van de SDK kunt u contact opnemen met help@logic4.nl

PHP

Voor PHP hebben we een voorbeeld script gemaakt om de autorisatie-token samen te stellen. function GetAuthToken() { $public_key = 'xxx'; $private_key = 'xxx'; $company_key = 'xxx'; $administration = 1; $user_id = 2000000; $timestamp = time(); $secret_key_byte_array = base64_decode($private_key); $nonce = base64_encode($private_key.$timestamp); $hashedstring = $public_key.$company_key.'GET'.$timestamp.$nonce; $hash = base64_encode(hash_hmac('sha256', $hashedstring, $secret_key_byte_array, true)); $authToken = "{$public_key}:{$company_key}:{$hash}:{$nonce}:{$timestamp}:{$administration}:{$user_id}"; return $authToken; } function GetWebShopUserTypes() { $client = new GuzzleHttp\Client([ 'headers'=> [ 'X-LOGIC4-Authorization' => GetAuthToken() ] ]); $response = $client->request('GET', 'https://api.logic4.nl/Webshop/GetWebShopUserTypes'); var_dump((string)$response->getBody()); } GetWebShopUserTypes();

PowerShell

Voor PowerShell hebben we een voorbeeld script gemaakt om de autorisatie-token samen te stellen. $timestamp = [int64](([datetime]::UtcNow)-(get-date "1/1/1970")).TotalSeconds $public_key = 'xxx'; $private_key = 'xxx'; $company_key = 'xxx'; $administration = 1; $user_id = 2000000; $nonceString = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($private_key + $timestamp) $nonce = [System.Convert]::ToBase64String($nonceString) $hashedstring = $public_key + $company_key + "GET" + $timestamp + $nonce; $hmacsha = New-Object System.Security.Cryptography.HMACSHA256 $hmacsha.key = [System.Convert]::FromBase64String($private_key) $hash = $hmacsha.ComputeHash([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($hashedstring)) $hash = [System.Convert]::ToBase64String($hash) $authToken = "$($public_key):$($company_key):$($hash):$($nonce):$($timestamp):$($administration):$($user_id)"; Write-Output($authToken)